Riešenia s umelou inteligenciou

Pracujeme s najnovšími technológiami. Zapájame AI do komunikácie s  Vašimi zákazníkmi, kde AI porozumie otázke, nájde odpoveď, poradí Vašim operátorom alebo priamo zákazníkom a zlepší zákaznícku skúsenosť. Prinášame AI Vašim kolegom, ktorým pomáha nájsť informácie v množstvách smerníc a predpisov, urýchli ich prácu a podloží ich rozhodnutia. Neaktuálne alebo rozporné podklady vytriedime a aktualizujeme, nastavíme optimalizáciu zásob vo Vašich skladoch, urobíme automatické zápisy z porád a najmä s AI riešeniami ušetríme Váš čas. 

 • Najnovšie technológie

  Vývoj a možnosti využitia umelej inteligencie sa každým dňom posúvajú vpred. V projektoch využívame najnovšie dostupné technológie, ktoré nám neustále umožňujú nachádzať nové efektívnejšie riešenia.

 • Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

  Komunikácia s umelou inteligenciou je pre mnohých používateľov novým rozmerom – môžu položiť akúkoľvek otázku, je k dispozícii neustále a porozumie aj neúplným vetám alebo zadaniam.

 • AI ako kolega a pomocník

  Pomoc a podpora umelou inteligenciou je ako spoľahlivý spolupracovník, ktorý ušetrí čas, urobí najzdĺhavejšie úkony za Vás a v priebehu sekúnd dokáže nájsť odpovede a dáta v neobmedzenom množstve dokumentov.

 • Práca s dátami a optimalizáciou

  Nájdenie a náprava duplicitných zápisov, často aktualizovaných podkladov či rozporných rozhodnutí vyžaduje veľa času a úsilia. Nie však s dobre nastaveným využívaním umelej inteligencie.

Chatbot

Jeden chatbot je viac ako tisíc slov. 😊 

Aké sú hlavné ciele chatbotov?

Rýchlejšia cesta
ku hľadanej informácii
zo strany zákazníka.

Podpora predaja a motivácia
k preferovanému zákazníckemu
správaniu.
Výrazné odľahčenie call
centier a IT oddelení.
Prehľadnejšie podávanie
informácií a komunikácia dôležitých
informácií ľudskou rečou.
Zber informácií
o zákazníckom správaní
a preferenciách.
Interakcia
so zákazníkom 24/7.

Vznik chatbota pre vašu firmu

Chatbota vám vytvoríme na mieru. Ako na to pôjdeme?

Radi sa zoznámime s vami aj s vašou predstavou ideálneho výsledku. Od začiatku sa budeme snažiť uľahčiť vám celý proces. Analýzu vstupných dát zvládneme z veľkej časti sami. Berieme do úvahy vaše potreby a ciele. Pomôžeme vám správne vybrať prvú tému, ktorou spoznáte efekt chatbota.

 

 

Chatbota navrhneme a pripravíme presne pre vašu cieľovú skupinu, aby používateľom nielen pomohol, ale aby sme im celú zákaznícku skúsenosť aj spríjemnili. Imidž, slovník aj tón reči volíme pre chatbota podľa toho, s kým sa má rozprávať. Vaše podnety a komentáre k spracovanému návrhu sú pre nás cennými vstupmi. Neprestávame dolaďovať, kým chatbot nie je perfektný!
Spriatelíme ho s vašimi zákazníkmi a oni si ho obľúbia.

Nelúčime sa s vami. Našich chatbotov sledujeme a dávame na nich pozor. Vyhodnocujeme využívanie
chatbota a spätnú väzbu od vašich zákazníkov. Aj naďalej vášho chatbota rozširujeme podľa reakcií zákazníkov.

Nespíme na vavrínoch a snažíme sa stále sa zdokonaľovať!
Zhodnocujeme investície a chatbota rozširujeme o ďalšie funkcie, aby mohol stále zlepšovať svoj výkon u našich
klientov. Dôveru k novinkám si získavame postupne. Rovnako, ako si zákazníci náchádzajú cestu k chatbotom.

Úspešné projekty

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia v IRAbot poradcovi pozná všetky smernice finančnej správy  a poskytne zamestnancom odpovede na široké spektrum otázok. 
Zamestnanci ministerstva sa v svojej aplikácii Microsoft Teams môžu kedykoľvek poradiť s AI personalistom. 
PoC projekt s využitím umelej inteligencie: poradca pre operátorov kontaktného centra. 
Zahraničí záujemci o štúdium na univerzite kladú umelej inteligencii  svoje otázky ku všetkým aspektom štúdia priamo na stránke školy. 
Umelá inteligencia analyzuje sentiment konverzácií a mieru vyriešenia problému z pohľadu hráčov spoločnosti TIPOS. 
Umelá inteligencia upratala evidenciu skladových zásob a odhalila duplicity.
Chatbot s umelou inteligenciou vie o konferencii všetko ISSS, stačí sa opýtať.

Chatbot

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má novu „pomocníčku“. A návštevníci ich webových stránok tiež.
Chatbot vo VšZP radí, ako sa prepoistiť, či využiť nový benefit Peňaženka zdravia.
Rozšírenie chatbota na webe Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR zvláda “Komunikačný asistent” vybaviť množstvo nových požiadaviek.
Dôvera odbremenila svoje call-centrá.
ZOZNÁMTE SA SO SIMCOU ZO 4-KY.
Poštová asistentka informuje zákazníkov a zároveň pomáha Slovenskej pošte vylepšovať služby.
Celničku, ktorá pomáha zorientovať sa pri vybavovaní colných záležitostí, sme rozšírili o jej chatbotovú podobu.
Vďaka nášmu komunikačnému asistentovi ponúka český Úrad práce svoje služby nepretržite.
Chatboty sú IN. Náš chatbot pomáha v krízovej komunikácii s podnikateľmi.
Interný chatbot výrazne zlepšil komunikáciu medzi IT oddelením a zamestnancami Českej pošty.
Chatbot Filip pomáha vyčarovať úsmev.
Ciri - prvý zvierací chatbot na Slovensku.
Náš komunikačný asistent pre Ministerstvo vnútra Českej republiky pomáhal na Portáli občana.
Na „Portáli Pražana“ pomáha náš chatbot Golem junior nielen Pražanom, ale aj návštevníkom.
Rozšírenie chatbota pre Českú správu sociálneho zabezpečenia sme pripravili na základe zákazníckej spokojnosti.
Mesto Nitra prišlo s novinkou: situáciu okolo Covidu pomohol zvládnuť chatbot - automatický komunikačný asistent.