AI

Zamestnanci ministerstva sa v svojej aplikácii Microsoft Teams môžu kedykoľvek poradiť s AI personalistom. 

Zamestnanci ministerstva sa v svojej aplikácii Microsoft Teams môžu kedykoľvek poradiť s AI personalistom.

ZADANIE

Oddelenie ľudských zdrojov Ministerstva zdravotnictví České republiky nie je veľké, no denne vyrieši veľa otázok týkajúcich zmien z bežnej prevádzky zamestnancov ako je napríklad čerpanie voľna, práca z domu, príplatky alebo prijímanie nového zamestnanca. Väčšina otázok sa opakuje, keďže ide o situácie, ktoré sa z času na čas týkajú každého zamestnanca, no zároveň nie sú tak bežné, aby každý na ne vedel odpovede. 

NAŠE RIEŠENIE

Medzi kontakty v aplikácii Microsoft Teams sme pre zamestnancom pridali nového automatizovaného kolegu „Váš AI personalista“. Zamestnanci sa na neho môžu obrátiť v aplikácii MS Teams rovnako ako na iných kolegov  a klásť mu rovnaké otázky ako ostatným členom oddelenia ľudských zdrojov. 

Váš AI personalista je automatizovaný komunikačný asistent, do ktorého sme spracovali najčastejšie otázky, s ktorými sa oddelenie ľudských zdrojov pravidelne stretáva. Tento chatbot hneď na začiatku identifikuje, o aký typ zamestnanca ide, nakoľko sa podľa toho vzťahujú na zamestnancov iné predpisy. Ďalej ponúkne zamestnancovi niekoľko oblastí, ktoré by ho mohli zaujímať, rovnako ako možnosť sformulovať a napísať vlastnú otázku. Zamestnanec si teda môže zvoliť informácie k téme, ktorá je spracovaná v stromovej štruktúre tohto chatbota, alebo sa zapojiť do konverzácie s umelou inteligenciou. Umelú inteligenciu sme do chatbota zaviedli spoločne s množstvom interných podkladov a predpisov, aby zamestnanec vždy dostal odpoveď vyplývajúcu z platných interných smerníc. Celá konverzácia prebieha v prostredí MS Teams, čo je pre používateľa komfortné a navodzuje pocit komunikácie so skutočným kolegom. 

Výsledky

Oddelenie ľudských zdrojov sme odľahčili od opakujúcich sa otázok, ktorých odpovede vyplývajú z všeobecne platných nariadení ministerstva. Pracovníci oddelenia takto majú viac priestoru venovať sa špecifickým prípadom a dotazom a zamestnanci zas majú neustále k dispozícii AI poradcu, ktorý je vždy pripravený informovať ich o platných nariadeniach, postupoch a výnimkách.