AI_CZ

Zaměstnanci ministerstva se ve své aplikaci Microsoft Teams mohou kdykoli poradit s AI personalistou. 

Zaměstnanci ministerstva se ve své aplikaci Microsoft Teams mohou kdykoli poradit s AI personalistou.

ZADÁNÍ

Oddělení lidských zdrojů Ministerstva zdravotnictví České republiky není velké, ale denně vyřeší mnoho otázek týkajících se změn z běžného provozu zaměstnanců jako je například čerpání volna, práce z domova, příplatky nebo přijímání nového zaměstnance. Většina otázek se opakuje, protože se jedná o situace, které se čas od času týkají každého zaměstnance, ale zároveň nejsou tak běžné, aby každý na věděl odpovědi. 

naše řešení

Mezi kontakty v aplikaci Microsoft Teams jsme pro zaměstnance přidali nového automatizovaného kolegu „Váš AI personalista“. Zaměstnanci se na něj mohou obrátit v aplikaci MS Teams stejně jako na jiné kolegy a klást mu stejné otázky jako ostatním členům oddělení lidských zdrojů. 

Váš AI personalista je automatizovaný komunikační asistent, do kterého jsme zpracovali nejčastější dotazy, se kterými se oddělení lidských zdrojů pravidelně setkává. Tento chatbot hned na začátku identifikuje, o jaký typ zaměstnance jde, nakolik se podle toho vztahují na zaměstnance jiné předpisy. Dále nabídne zaměstnanci několik oblastí, které by ho mohly zajímat, stejně jako možnost zformulovat a napsat vlastní otázku. Zaměstnanec si tedy může zvolit informace k tématu, které je zpracováno ve stromové struktuře tohoto chatbota, nebo se zapojit do konverzace s umělou inteligencí. Umělou inteligenci jsme do chatbota zavedli společně s množstvím interních podkladů a předpisů, aby zaměstnanec vždy obdržel odpověď vyplývající z platných interních směrnic. Celá konverzace probíhá v prostředí MS Teams, což je pro uživatele komfortní a navozuje pocit komunikace se skutečným kolegou. 

Výsledky

Oddělení lidských zdrojů jsme odlehčili od opakujících se otázek, jejichž odpovědi vyplývají z obecně platných nařízení ministerstva. Pracovníci oddělení takto mají více prostoru věnovat se specifickým případům a dotazům a zaměstnanci zase mají neustále k dispozici AI poradce, který je vždy připraven informovat je o platných nařízeních, postupech a výjimkách.