Procesní automatizace

Usnadněte si práci s námi

Využijte 
Zkuste 
robotickou automatizaci (RPA)

co dokážou?

Detailní analýza současných procesů a systémů

Redesign procesů pro digitalizaci a příprava testovacího prostředí

Vytvoření základního skriptu a vytvoření variací skriptu podle všech druhů odchylek

Testování robotického procesu, sledování výkonnosti, korekce a reporting

Nasazení do produkce, korekce podle produkčních dat a výkonové a akceptační testy

 • Redukují chyby a procesní variace
 • Šetří čas a odbourávají nudnou rutinní práci
 • Váš personál využijete efektivněji
 • Zvýšíte produktivitu
 • Jsou nákladově efektivní
 • Automatizují rychle a bez nákladné integrace
 • Podporují soulad a sledovatelnost
 • Fungují 24/7/365

Proč zapojovat roboty?

Vhodné procesy pro automatizaci:

Back-office

všechny manuální procesy vpisování/přepisování údajů, vytahování údajů ze zastaralých systémů, označování údajů

Finance

fakturační proces, upomínkový proces, tvorba reportů, výpisů

Lidské zdroje

přehled a selekce životopisů, administrativní a technické formality pro nové zaměstnance, pravidelné mzdové výkazy, přístupy zaměstnanců

Komunikace s občany

automatické řešení požadavků

Možnosti řešení automatizace

Plně automatizované řešení bez zásahu člověka (probíhá na serveru).

Částečně automatizované řešení s asistencí člověka (probíhá přímo na počítači úředníka).

Digitalizace dokumentů

Zpracování pomocí OCR

 • Velká část žádostí se podává v ručně vyplněných formulářích.
 • Jejich zpracování probíhá ručním přepisem, což je časově náročné a mohou při něm vznikat chyby.
 • Technologie OCR realizuje automatický převod žádostí do strojem čitelné podoby, díky čemuž lze následně automatizovat proces přepisu.
 • Využitá technologie MS FormRecognizer.

Naše práce

Zefektivnili jsme práci zaměstnanců v Panta Rhei automatickým zpracováváním příjmových účtenek.
Úřad Banskobystrický samosprávný kraj.
Ministerstvo práce a sociálních věcí.