Procesná automatizácia

Uľahčite si prácu s nami 

Využite 
Skúste 
robotickú automatizáciu (RPA)

čo dokážu ?

Detailná analýza súčasných procesov a systémov

Redesign procesov pre digitalizáciu a príprava testovacieho prostredia

Vytvorenie základného skriptu a vytvorenie variácií skriptu podľa všetkých druhov odchýlok

Testovanie robotického procesu, sledovanie výkonnosti, korekcie a reporting

Nasadenie do produkcie, korekcie podľa produkčných dát a výkonové a akceptačné testy

 • Redukujú chyby a procesné variácie
 • Šetria čas a odbúravajú nudnú rutinnú prácu
 • Váš personál využijete efektívnejšie
 • Zvýšite produktivitu
 • Sú nákladovo efektívne
 • Automatizujú rýchlo a bez nákladnej integrácie
 • Podporujú súlad a sledovateľnosť
 • Fungujú 24/7/365

Prečo zapájať roboty ?

Vhodné procesy pre automatizáciu:

Back-office

všetky manuálne procesy vpisovania/prepisovania údajov, vyťahovanie údajov zo zastaraných systémov, označovanie údajov

Financie

fakturačný proces, upomienkový proces, tvorba reportov, výpisov

Ľudské zdroje

prehľad a selekcia životopisov, administratívne a technické formality pre nových zamestnancov, pravidelné mzdové výkazy, prístupy zamestnancov

Komunikácia s občanmi

automatické riešenie požiadaviek

Možnosti riešenia automatizácie

Plne automatizované riešenie bez zásahu človeka (prebieha na serveri).

Čiastočne automatizované riešenie s asistenciou človeka (prebieha priamo na počítači úradníka).

Digitalizácia dokumentov

Spracovanie pomocou OCR

 • Veľká časť žiadostí sa podáva v ručne vyplnených formulároch.
 • Ich spracovanie prebieha ručným prepisom, čo je časovo náročné a môžu pri ňom vznikať chyby.
 • Technológia OCR realizuje automatický prevod žiadostí do strojom čitateľnej podoby, vďaka čomu je možné následne automatizovať proces prepisu.
 • Využitá technológia MS FormRecognizer.

Naše práce

Zefektívnili sme prácu zamestnancov v  Panta Rhei automatickým spracovávaním príjmových účteniek.
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Úrad Banskobystrický samosprávny kraj