Chatbot je viac ako iba chat.

Poradí, zistí, odporučí, pobaví, zaujme.

Komunikujte chatbotom presne podľa vašich predstáv – zvoľte si jeho osobnosť, oslovte širšie skupiny zákazníkov a získajte od nich hodnotnú spätnú väzbu.

Nižšie náklady

Chatbot znižuje prevádzkové náklady vášho zákazníckeho centra a nahrádza rutinnú prácu zamestnancov.

Neustála dostupnosť

Zákazníkom je chatbot k dispozícii okamžite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo prispieva k pozitívnej reputácii vašej spoločnosti.

Zber dát

Komunikáciou s chatbotom mapujete, čo ľudí zaujíma, na čo sa najčastejšie pýtajú, ako reagujú na vaše produkty alebo služby.

Personalizovaný

Váš chatbot rozpráva jazykom a tónom, aký si zvolíte. Môže komunikovať formálne ale aj uvoľnene a je vždy v príjemnej nálade.

Podpora predaja

Zákazníkom odporučí vhodný typ produktu alebo služby, zodpovie ich otázky aj vysvetlí prednosti.

Interaktivita

Obojsmerná komunikácia s chatbotom  je pre zákazníkov často zaujímavejšia ako samostatné vyhľadávanie informácií.

Postup implementácie

Spoločne s vami urobíme základnú analýzu vašich potrieb. Zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom budete chatbota používať, s jeho marketingovými a technickými možnosťami. Stanovíme ciele chatbota.

Na základe vašich predstáv navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a dodáme vám cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Preto najprv vytvoríme taký prípad použitia chatbota, ktorý má najväčší prínos a rýchlu realizáciu. Túto úvodnú fázu bude sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať ľudí používať chatbota.

Podľa výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý zo zvyšných pripravených prípadov použitia chatbota vám prinesie najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Do prevádzky nasadzujeme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej úrovni kvality, pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov, ich podnety na zlepšenie vašich produktov a služieb a hľadáme ďalšie prípady použitia chatbota.

V tejto fáze je už možné chatbotom realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu používateľov a hľadať nové cesty na akvizíciu ďalších zákazníkov.

alt

"Pozorne Vás počúvame a navrhneme chatbota podľa Vašich predstáv."

Slávka Šikurová

sa s Vami rada stretne.

slavka.sikurova@predu.sk+421 903 436 234