Chatboty

Chatboty sú IN. Náš chatbot pomáha v krízovej komunikácii s podnikateľmi.

Chatbot z našej dielne na webe MPO ČR pomáha sprostredkovať mimoriadne informácie podnikateľom.

ZADANIE

Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky (MPO) je ústredný orgán štátnej správy pre štátnu politiku v oblasti priemyslu, obchodu, surovín a ekonomických vzťahov voči zahraničiu. Mimoriadna situácia v poslednom období významne prispela k digitalizácii štátnej správy. Takmer zo dňa na deň bolo potrebné preniesť komunikáciu do online prostredia a aj MPO stálo pred výzvou ako komunikovať s firmami a živnostníkmi. Objem telefonických dotazov sa stával neúnosným a bolo potrebné okamžite reagovať. Preto sa MPO rozhodlo zapojiť do agendy komunikačného asistenta, ktorý by prevzal časť komunikácie a odľahčil tak call centru.

NAŠE RIEŠENIE

Pre MPO sme pripravili chatbota s názvom Mimořádné informace hneď na začiatku pandémie. Chatbot na webe MPO automatizovane radí podnikateľom a živnostníkom, ktorí museli absolútne neočakávane obmedziť svoje podnikanie. Od začiatku krízy mohli používatelia klásť chatbotovi preddefinovanú sadu častých otázok a získať rýchle odpovede. Chatbot vysvetľuje aktuálnu situáciu, poskytuje odpovede na najčastejšie otázky a reaguje na konkrétne príklady z rôznych oblastí podnikania – maloobchod, veľkoobchod, služby, import či export tovaru. Obsah chatbotu je priebežne a operatívne aktualizovaný na základe podnetov a vydaných opatrení.

Chatbot sa ukázal ako výhodný komunikačný nástroj a preto sme spoločne s MPO doplnili jeho znalosti aj o množstvo nových tém.

Výsledky

Pandémia koronavírusu jednoznačne urýchľuje digitalizáciu a využívanie inovácií. Nasadenie chatbota na webe MPO prinieslo množstvo pozitív, v špičke ho využilo takmer 2 300 užívateľov za hodinu, čo predstavuje viac ako jedného používateľa každé dve sekundy. Chatbot sa nikdy neunaví a ukázal sa ako výhodný komunikačný nástroj hlavne pre riešenie opakujúcich sa otázok. Výrazne tým odľahčil volania na preťaženú infolinku a MPO dokáže vďaka nášmu riešeniu komunikovať 24 hodín denne. Obsah chatbota je pravidelne dopĺňaný podľa uznesení vlády aj z ďalších oficiálnych zdrojov a pripravujeme sa v budúcnosti na jeho ďalší rozvoj.

Vyskúšať ho môžete priamo na stránke ministerstva: https://www.mpo.cz/ a zároveň aj na oficiálnom portáli pre podnikanie a export: https://www.businessinfo.cz/