ChatbotyCZ

Chatboty jsou IN. Náš chatbot pomáhá v krizové komunikaci s podnikateli.

Chatbot MPO ČR pomáhá zprostředkovat mimořádné informace podnikatelům.

ZADÁNÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. Mimořádná situace v posledním období významně přispěla k digitalizaci státní správy. Téměř ze dne na den bylo nutné přenést komunikaci do online prostředí a i MPO stálo před výzvou jak komunikovat s firmami a živnostníky. Objem telefonických dotazů se stával neúnosným a bylo potřeba okamžitě reagovat. Proto se MPO rozhodlo zapojit do své agendy komunikačního asistenta, který by převzal část komunikace a odlehčil tak přetíženému call centru.

naše řešení

Pro MPO jsme připravili chatbota s názvem Mimořádné informace hned na začátku pandemie. Chatbot na webu MPO automatizovaně radí podnikatelům a živnostníkům, kteří museli absolutně neočekávaně omezit své podnikání. Od začátku krize mohli uživatelé klást chatbotu předdefinovanou sadu častých otázek a získat rychlé odpovědi. Chatbot vysvětluje aktuální situaci, poskytuje odpovědi na nejčastější otázky a reaguje na konkrétní příklady z různých oblastí podnikání – maloobchod, velkoobchod, služby, import či export zboží. Obsah je průběžně a operativně aktualizován na základě podnětů a vydaných opatření. Chatbot se ukázal jako výhodný komunikační nástroj a proto jsme společně s MPO doplnili jeho znalosti i o množství nových témat.

Výsledky

Pandemie koronaviru jednoznačně urychluje digitalizaci a využívání inovací. Nasazení chatbota na webu MPO přineslo množství pozitiv, ve špičce ho využilo téměř 2 300 uživatelů za hodinu, což představuje více než jednoho uživatele každé dvě sekundy. Chatbot se nikdy neunaví a ukázal se jako výhodný komunikační nástroj zejména při řešení opakujících se otázek. Výrazně tím odlehčil volání na přetíženou infolinku a MPO dokáže díky našemu řešení komunikovat 24 hodin denně. Obsah chatbota je pravidelně doplňován podle usnesení vlády i z dalších oficiálních zdrojů a připravujeme se v budoucnosti na jeho další rozvoj.

Vyzkoušet jej můžete přímo na stránkách ministerstva: https://www.mpo.cz/ a zároveň i na oficiálním portálu pro podnikání a export: https://www.businessinfo.cz/