Chatboty

Ciri – prvý zvierací chatbot na Slovensku.

Nezisková organizácia Sloboda zvierat poukázala na náročnosť starostlivosti o domáce zvieratko unikátnym spôsobom – cez prvého zvieracieho chatbota na Slovensku.

ZADANIE

Nezisková organizácia Sloboda zvierat vždy uvíta pomoc ľudí pri starostlivosti o psov. Okrem samotnej pomoci táto aktivita zároveň slúži obvykle ako skúšobná starostlivosť, pre ľudí, ktorí zvažujú kúpu domáceho zvieratka a osveta činnosti organizácie. Počas lockownového obdobia však bola fyzická návšteva centier ťažko realizovateľná a teda aj možnosť komunikácie organizácie s potenciálnymi darcami 2% dane bola obmedzená. Výzvou bolo spropagovať aktivitu organizácie a priblížiť starostlivosť o domáce zviera aj v čase lockdownu.

NAŠE RIEŠENIE

V spolupráci s agentúrou Wiktor Leo Burnett sme pre záujemcov navrhli vyskúšať si opateru psíkov neobvyklým spôsobom – umožnili sme to aspoň virtuálne a zároveň, čo najviac realisticky.

Virtuálny psík Ciri, ktorý je chatbot, sa správa ako bežný pes a teda vyžaduje a potrebuje pravidelnú starostlivosť. Starať sa tak mohli o Ciri všetci, ktorých životy sa preniesli do online sveta na počítače, tablety a mobily. Prvý psí chatbot poskytol zážitok z interakcie so zvieratkom, aj keď boli veľmi obmedzené možnosti chodiť von či do prírody. Virtuálna Ciri podávala labku, priniesla hračku, maznala sa či počúvala na slovo – ale iba ak sa jej majiteľ pravidelne venoval. Organizácia tak komunikovala svoje bežné aktivity spojené so starostlivosťou o zvieratá v útulkoch a zároveň apelovala, aby záujemcovia prispeli svojimi 2% dane na Slobodu zvierat. Chatbot fungoval v prostredí Facebook Messenger, čím bolo možné pripomínanie sa virtuálnym majiteľom psíka so starostlivosťou o Ciri počas viacerých dní a čo najviac tak priblížiť reálny zážitok. Sloboda zvierat takto aj upozornila na fakt, že starostlivosť o to skutočné, je oveľa náročnejšia. Preto na ulici každoročne končia tisíce domácich zvierat.

Chatbot bol jednoducho dostupný v digitálnom priestore aj počas obmedzených možností vychádzania a ukázal sa ako vhodný komunikačný prostriedok pre cieľovú skupinu starších detí a mládeže. So psíkom sa vďaka chatbotu dalo „rozprávať“ ako so živým – interaktívne a teda bol celý zážitok oveľa realistickejší ako pri pasívnom čítaní alebo pozeraní napr. videa. Niektoré povely sa Ciri učila rýchlejšie, niektoré pomalšie, na niektoré vedela zareagovať a na iné zas nie alebo až po určitom čase. Rovnako ako živý psík, vyžadovala si pozornosť a bola smutná ak ju nedostala. Bolo potrebné ju kŕmiť, či ísť s ňou von.

Pre dokonalé fungovanie virtuálneho psíka spojila spoločnosť Predu svoje sily s agentúrou Wiktor Leo Burnett a Leopard Production a slovenským influencerom Matúšom.

Výsledky

Chatbotového psíka vyskúšalo len za prvý týždeň 1300 unikátnych používateľov. V rámci trénovania psíka sa používatelia dostali na rôzne úrovne podľa miery starostlivosti a trpezlivosti so psíkom. Viacerí prispeli svojimi 2% dane alebo iným finančným darom pre organizáciu.

Komunikácia Slobody zvierat upútala aj výraznú pozornosť médií. Až 24 rôznych médií sa venovalo téme zvieracieho chatbota, čo výrazne pomohlo upútať pozornosť na problematiku, ktorou sa zapodieva organizácia Sloboda zvierat.