Chatboty

Chatbot Filip pomáha vyčarovať úsmev.

ZADANIE

Úsmev ako dar je nezisková organizácia, ktorá už v samotnom logu komunikuje svoje hlavné poslanie – “Aby Rodina ostala spolu.” Na ich webové stránky najčastejšie zavítajú dva druhy návštevníkov: tí, ktorí pomoc potrebujú a tí, ktorí by radi pomohli. Úsmev ako dar sa snaží pomôcť rodinám v núdzi a deťom z Centier pre deti a rodiny. Webová stránka slúži ako jeden z najpriamejších spôsobom, ako im komunikovať, s čím im Úsmev pomôcť dokáže, ako postupovať a na koho sa obrátiť.

Rovnako je web miestom prvého kontaktu pre spoločnosti aj jednotlivcov, ktorí by radi neziskovú spoločnosť podporili, no hľadajú spôsob ako, alebo potrebujú doplňujúce informácie.

NAŠE RIEŠENIE

Oceňujeme a veľmi pozitívne vnímame poslanie a prácu Úsmevu. Aj preto sme sa radi pridali medzi podporovateľov ich zámerov a spolupracovníkov. Navrhli sme spôsob komunikácie, ktorý je návštevníkom stránky bližší a odbúrava prvotný ostych alebo zábrany urobiť prvý krok.

Pre Úsmev ako dar sme vytvorili chatbota s názvom “Filip radí”. Filip vystupuje ako jeden z pracovníkov neziskovej organizácie, zhovára sa s používateľmi chatbota milo, priateľsky a trpezlivo. Ľudskou rečou a prirodzeným spôsobom hneď na začiatku oddelí informácie pre ľudí v núdzi. Vysvetlí, ako vie Úsmev pomôcť so nezaplatenými účtami či so zlou finančnou situáciou. Zároveň odporučí, na ktorú pobočku sa je najlepšie obrátiť a poskytne kontakt na dané miesto.

Na webovú stránku prichádzajú aj ľudia, ktorí majú záujem stať sa odbornými dobrovoľníkmi alebo finančne pomôcť. Chatbot Filip sa s nimi porozpráva, ukáže, že hoci si nemôžu všetci dovoliť prispieť vysokou čiastkou, sú aj iné spôsoby podpory rodín v núdzi ako napríklad darovať pre dieťa jeden teplý obed denne.

Chatbot sme umiestnili na stránku vo forme webchatovacieho okna, ktoré sa návštevníkovi stránky samo zobrazí. Celé riešenie je prevádzkované z cloudovej infraštruktúry Microsoft.

Výsledky

Rodiny v núdzi, ktoré sa rozhodnú získať prvotnú informáciu na webovej stránke sa stretávajú s vľúdnym príjemným prístupom a ihneď získavajú aj kontakt, na ktorý sa môžu obrátiť osobne. Zároveň ľudia a spoločnosti, ktoré by radi pomohli, no hľadajú spôsob ako, dostávajú rýchle a jasné informácie o možnostiach, spôsobe prevedenia aj kontaktoch. Veríme, že počet prispievateľov sa bude aj vďaka nášmu chatbotovi rozrastať.