Chatboty

Vďaka nášmu komunikačnému asistentovi ponúka český Úrad práce svoje služby nepretržite.

Úřad práce České republiky informuje svojich klientov aj pomocou nášho chatbota.

ZADANIE

Úrad práce Českej republiky je správny úrad podriadený Ministerstvu práce a sociálnych vecí ČR, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií z oblasti pracovného trhu, evidencie uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest. Momentálne klientov najviac zaujímajú praktické dopady aktuálnej situácie. Na call centrum sa denne obracia množstvo občanov ČR, v medziročnom porovnaní narástol počet otázok v call centre o takmer 130%. Pre operátorov call centier začal byť takýto nápor neúnosný.

NAŠE RIEŠENIE

V spolupráci s klientom sme pripravili rýchle nasadenie chatbota na www.uradprace.cz. Náš Komunikačný asistent pomôže občanom zorientovať sa v krízových opatreniach vyhlásených v dôsledku pandémie Covid19. Poskytne informácie ľudom, ktorí sú v hmotnej núdzi, zaujímajú sa o pomoc pre seniorov alebo si hľadajú zamestnanie. Navyše zdôrazní, že osobnú návštevu úradu neodporúča a ponúkne možnosti a návody, ako vybaviť žiadosti online, bez fyzickej návštevy úradu. Komunikuje pomocou uzavretých otázok a odpovedí, čím do značnej miery zjednoduší a urýchli komunikáciu.

Výsledky

Úrad práce ČR môže vďaka nášmu Komunikačnému asistentovi ponúkať svoje služby nepretržite. Nasadenie chatbota výrazne pomohlo odľahčiť rutinnú agendu operátorov call-centra. V špičke odpovedal v priemere 2 otázky za sekundu a ukázal sa ako správny komunikačný nástroj. Obojsmerná komunikácia funguje pomocou uzavretých otázok a odpovedí, ktorých obsah je tvorený na základe najčastejšie sa opakujúcich dotazov.

Aktívni používatelia sa najčastejšie zaujímali o témy dávok, príspevkov a zamestnanosti. To naznačuje, že komunikácia stálej agendy prostredníctvom chatbota je pre užívateľa atraktívna. 

Vyskúšať si ho môžete priamo na: https://www.uradprace.cz/.