ChatbotyCZ

Díky našemu komunikačnímu asistentovi nabízí český Úřad práce své služby nepřetržitě.

Úřad práce České republiky informuje klienty pomocí našeho chatbotu.

ZADÁNÍ

Úřad práce České republiky je správní úřad podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, jehož hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Momentálně klienty nejvíce zajímají praktické dopady aktuální situace související s pandemií. Na call centrum se denně obrací množství občanů, v meziročním srovnání narostl počet otázek v call centru téměř o 130%. Pro operátory call center začal být takový nápor neúnosný.

naše řešení

Ve spolupráci s klientem jsme připravili rychlé nasazení chatbota na www.uradprace.cz. Náš Komunikační asistent pomůže občanům zorientovat se v krizových opatřeních vyhlášených v důsledku pandemie. Poskytne informace lidem, kteří jsou v hmotné nouzi, zajímají se o pomoc pro seniory nebo hledají zaměstnání. Navíc zdůrazní, že osobní návštěvu úřadu nedoporučuje a nabídne možnosti a návody, jak vybavit žádosti online, bez fyzické návštěvy úřadu. Komunikuje pomocí uzavřených otázek a odpovědí, čímž do značné míry zjednoduší a urychlí komunikaci.

Výsledky

Úřad práce ČR může díky našemu Komunikačnímu asistentovi nabízet své služby nepřetržitě. Nasazení chatbota výrazně pomohlo odlehčit rutinní agendu operátorů call centra. Ve špičce odpověděl v průměru 2 otázky za sekundu a ukázal se jako správný komunikační nástroj. Obousměrná komunikace funguje pomocí uzavřených otázek a odpovědí, jejichž obsah je tvořen na základě nejčastěji se opakujících dotazů.

Aktivní uživatelé se nejčastěji zajímali o témata dávek, příspěvků a zaměstnanosti. To naznačuje, že komunikace stálé agendy prostřednictvím chatbota je pro uživatele velmi atraktivní.

Vyzkoušet si jej můžete přímo na: https://www.uradprace.cz/.