Chatboty

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má novu „pomocníčku“. A návštevníci ich webových stránok tiež.

Pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sme vytvorili komunikačného chatbota „Vaša pomocníčka“, ktorý pomáha orientovať sa v systéme dávok dostupných pre rodiny a ľuďom hľadajúcim prácu vysvetľuje, aké majú možnosti.

ZADANIE

Agenda Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je široká a webové stránky ponúkajú veľké množstvo rôznorodých informácií. Pre niektorých návštevníkov je zložité nájsť konkrétnu informáciu, ktorú potrebujú. Klientov úradov najviac zaujímajú informácie k možnému pracovnému uplatneniu sa a evidencie na úrade práce. Druhou často dopytovanou oblasťou je poskytovanie finančných príspevkov pre rodiny a pomoc vo finančne zložitých životných situáciách.

NAŠE RIEŠENIE

Na webové stránky Ústredia sociálnych vecí a rodiny sme nasadili komunikačného chatbota „Vaša pomocníčka“. Okno s automatizovanou asistentkou návštevníka zaujme už na domovskej stránke a hneď v prvom kroku ponúkne najdopytovanejšie oblasti, čím používateľovi umožní rýchlu a prehľadnú orientáciu. Pri spustení chatbota sme sa zamerali na oblasti, pri ktorých ústredie eviduje najvyšší záujem, no postupne pridávame aj informácie, ktoré sú momentálne aktuálne alebo v ponuke v rámci poskytovaných programov.

Jedným z najpodstatnejších prínosov chatbota je komunikácia jazykom a vyjadrovaním, ktoré je zrozumiteľné pre všetkých používateľov a zároveň zodpovedanie otázok, ktoré prirodzene používateľa v spojitosti s ponúkanou informáciou napadajú. „Vaša pomocníčka“ vie, čo by sa sama opýtala, keby bola na mieste návštevníka stránky a zároveň odpovede podáva stručne a zrozumiteľne. Vie, že niektoré z vysvetľovaných postupov môžu byť pre klientov mätúce a preto poskytne navyše aj jednoduché objasnenia, ktoré by návštevník v obsahu webovej stránky nenašiel.

Výsledky

Už za prvý miesiac v činnosti sa chatbot stihol venovať 13tisíc používateľom. Mnohí z nich ocenili práve komunikáciu ľudskou zrozumiteľnou rečou namiesto tápania vo formálnych predpisoch a zároveň okamžitú dostupnosť hľadaných informácií. Klienti ústredia takto získali možnosť nepretržite sa informovať a náš klient okrem pohotovej „pomocníčky“ aj úbytok často sa opakujúcich dotazov, s ktorými ich ľudia kontaktujú.