Chatboty-cz

Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny má novou „pomocnici“. A návštěvníci jejich webových stránek také.

Pro Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny jsme vytvořili komunikačního chatbota „Vaše pomocnice“, který pomáhá orientovat se v systému dávek dostupných pro rodiny a lidem hledajícím práci vysvětluje, jaké mají možnosti.

ZADÁNÍ

Agenda Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny je široká a webové stránky nabízejí velké množství různorodých informací. Pro některé návštěvníky je složité najít konkrétní informaci, kterou potřebují. Klienty úřadů nejvíce zajímají informace k možnému pracovnímu uplatnění se a evidence na úřadu práce. Druhou často dotazovanou oblastí je poskytování finančních příspěvků pro rodiny a pomoc ve finančně složitých životních situacích.

 

naše řešení

Na webové stránky Ústředí sociálních věcí a rodiny jsme nasadili komunikačního chatbota „Vaše pomocnice“. Okno s automatizovanou asistentkou návštěvníka zaujme již na domovské stránce a hned v prvním kroku nabídne nejvíc poptávané oblasti, čímž uživateli umožní rychlou a přehlednou orientaci. Při spuštění chatbota jsme se zaměřili na oblasti, u nichž ústředí eviduje nejvyšší zájem, ale postupně přidáváme i informace, které jsou momentálně aktuální nebo v nabídce v rámci poskytovaných programů.

Jedním z nejpodstatnějších přínosů chatbota je komunikace jazykem a vyjadřováním, které je srozumitelné pro všechny uživatele a zároveň zodpovězení otázek, které přirozeně uživatele ve spojitosti s nabízenou informací napadají. „Vaše pomocnice“ ví, co by se sama zeptala, kdyby byla na místě návštěvníka stránky a zároveň odpovědi podává stručně a srozumitelně. Ví, že některé z vysvětlovaných postupů mohou být pro klienty matoucí a proto poskytne navíc i jednoduchá objasnění, která by návštěvník v obsahu webové stránky nenašel.

Výsledky

Už za první měsíc v činnosti se chatbot stihl věnovat 13 tisícům uživatelů. Mnozí z nich ocenili právě komunikaci lidskou srozumitelnou řečí namísto tápání ve formálních předpisech a zároveň okamžitou dostupnost hledaných informací. Klienti ústředí takto získali možnost nepřetržitě se informovat a náš klient kromě pohotové „pomocnice“ i úbytek často se opakujících dotazů, se kterými je lidé kontaktují.