Chatboty

Celničku, ktorá pomáha zorientovať sa pri vybavovaní colných záležitostí, sme rozšírili o jej chatbotovú podobu.

ZADANIE

Celní správa ČR na pomoc občanom zriadila webovú stránku celnicka.cz, ktorá slúži ako návod k vybavovaniu colných záležitostí pri zásielkach z krajín mimo EÚ. V týchto prípadoch majú občania povinnosť podať pri zásielkach s nižšou hodnotou elektronické colné prehlásenie. Znalosť tohto procesu na strane občanov často nie je dostatočná – nevedia, či sa na nich podávanie elektronického colného prehlásenia vzťahuje, nevedia, ako postupovať, alebo majú dodatočné otázky, s ktorými sa obracajú na colnú správu.

NAŠE RIEŠENIE

Na stránke celnicka.cz pribudla aj Celnička v chatbotovej podobe. Obsahom sme sa zamerali najmä na vysvetlenie postupu v prípade zásielok pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Celnička sa na návštevníkov stránky obracia priateľsky a komunikuje rovnako, ako by reagovala živá milá informátorka. Okrem vysvetlenia povinností, ponúka aj možnosť „vyklikať“ si svoj prípad, kde podľa krajiny pôvodu, prepravcu a hodnoty zásielky priamo poradí, aké colné povinnosti pri takom dovoze vyplývajú, aj aké sú spôsoby riešenia.

Používatelia tak nemusia čítať rozsiahle informácie popisujúce všetky prípady, ktoré môžu nastať, ale touto jednoduchou skratkou sa dostanú presne k popisu postupov potrebných v ich situácii. Celnička navyše odpovedá na doplňujúce často kladené otázky, čím odbremeňuje pracovníkov celní správy, ktorí tieto opakujúce otázky riešia individuálne.

Výsledky

Klienti Celní správy pozitívne hodnotia, že získali okamžitý jednoduchý nástroj, ako sa v zmysle colných nariadení zachovať vo svojej konkrétnej situácii a zároveň odpovede na mnohé zo svojich doplňujúcich otázok. Na druhej strane, Celní správa registruje menej správ so štandardným otázkami, na ktoré je potrebné individuálne občanom odpovedať.