AI

Umelá inteligencia upratala evidenciu skladových zásob a odhalila duplicity.

Umelá inteligencia upratala evidenciu skladových zásob a odhalila duplicity.

ZADANIE

Jednotlivé organizačné zložky Ministerstva vnitra České republiky majú povinnosť pri obstarávaní predmetov zaznamenať všetky položky do účtovného systému. Položiek je v skladovom systéme zaznamenaných niekoľko stoviek tisíc, no niektoré z nich boli evidované opakovane pod iným, podobným názvom, chybne uvedeným menom alebo s inou zmenou. Takto vznikli postupom času v systéme evidencie duplicitné záznamy, ktoré je spätne zložité dohľadať a napraviť. 

NAŠE RIEŠENIE

Státisíce evidovaných položiek sme rozdelili do niekoľkých tried podľa účelu využívania. V rámci každej triedy sme ku kontrole a triedeniu položiek vytvorili a natrénovali model s umelou inteligenciou, ktorý skontroluje položky a odhalí duplicitné záznamy aj napriek tomu, že nie sú ich názvy presne totožné. Výstupom z takejto kontroly je pre každú triedu položiek zoznam duplicít, z ktorého klient jednoducho identifikuje, či ide o zámerné dvojité vedenie položky, alebo je potrebné duplicitu korigovať. 

Výsledky

Skladové zásoby ministerstva sa stávajú prehľadnejšími so správne evidovanými počtami položiek, čo vedie k jednoduchšiemu vedeniu účtovného systému.