AI_CZ

Umělá inteligence uklidila evidenci skladových zásob a odhalila duplicity. 

Umělá inteligence uklidila evidenci skladových zásob a odhalila duplicity.

ZADÁNÍ

Jednotlivé organizační složky Ministerstva vnitra České republiky mají povinnost při pořizování předmětů zaznamenat všechny položky do účetního systému. Položek je ve skladovém systému zaznamenáno několik stovek tisíc, ale některé z nich byly evidovány opakovaně pod jiným, podobným názvem, chybně uvedeným jménem nebo s jinou změnou. Takto vznikly postupem času v systému evidence duplicitní záznamy, které je zpětně složité dohledat a napravit. 

naše řešení

Statisíce evidovaných položek jsme rozdělili do několika tříd podle účelu využívání. V rámci každé třídy jsme ke kontrole a třídění položek vytvořili a natrénovali model s umělou inteligencí, který zkontroluje položky a odhalí duplicitní záznamy i přesto, že nejsou jejich názvy přesně totožné. Výstupem z takové kontroly je pro každou třídu položek seznam duplicit, ze kterého klient jednoduše identifikuje, zda se jedná o záměrné dvojité vedení položky, nebo je třeba duplicitu korigovat. 

Výsledky

Skladové zásoby ministerstva se stávají přehlednějšími se správně evidovanými počty položek, což vede k jednoduššímu vedení účetního systému.