AI

Umelá inteligencia v IRAbot poradcovi pozná všetky smernice finančnej správy  a poskytne zamestnancom odpovede na široké spektrum otázok. 

Umelá inteligencia v  IRAbot poradcovi pozná všetky smernice finančnej správy a poskytne zamestnancom odpovede na široké spektrum otázok.

ZADANIE

Finančná správa čerpá z mnohých interných predpisov, daňových predpisov, colných postupov a iných smerníc a metodických postupov, ktoré sú pravidelne aktualizované a dopĺňané. Zamestnanci pri výkone svojej práce majú často potrebu vyhľadávať detailné informácie v týchto interných riadiacich aktoch a postupovať podľa platných zmien. Proces vyhľadávania v obrovskom množstve informácií je často zdĺhavý a zamestnanec musí ním prechádzať opakovane vzhľadom na častú aktualizáciu interných riadiacich aktov. 

NAŠE RIEŠENIE

Na intranet finančnej správy sme nasadili plne automatizovaného  komunikačného chatbota na báze umelej inteligencie nazvaného IRAbot. Už samotný názov napovedá prepojeniu chatbota s internými riadiacimi aktami, ktoré tvoria znalostnú databázu tohto chatbota.  

 Chatbot je dostupný pre zamestnancov finančnej správy. Pri prvom kontakte sa chatbot pracovníkovi predstaví, vysvetlí, že funguje na báze umelej inteligencie a vyzve ho, aby položil svoju otázku. Pracovník môže položiť kompletnú otázku v spisovnom jazyku, no môže napísať aj iba slovné spojenie, nekompletnú vetu alebo otázku s preklepmi. Umelá inteligencia otázku preformuluje, aby chatbot používateľa uistil, že rozumie, na čo sa pýta. Vďaka umelej inteligencii sú odpovede chatbota podrobné a dôkladné, no zároveň je odpoveď podaná zrozumiteľne a v dĺžke zodpovedajúcej komunikácii vo forme konverzácie. Ak je to potrebné, umelá inteligencia zostaví odpoveď z niekoľkých zdrojov, ktoré s položenou otázkou súvisia, nájde medzi informáciami v týchto zdrojoch súvislosti a zohľadní ich v podanej odpovedi. V prípade, že sa v predpisoch nachádzajú aj staršie verzie dokumentov, umelá inteligencia dokáže vybrať najnovšie dáta a tieto spracuje. 

Výsledky

Pracovník svoju odpoveď dostane v priebehu sekúnd, kým proces vyhľadávania takto celistvých informácií by zamestnancovi trval nepomerne dlhý čas.