AI_CZ

Umělá inteligence v IRAbot poradci zná všechny směrnice finanční správy a poskytne zaměstnancům odpovědi na široké spektrum otázek.

Umělá inteligence v IRAbot poradci zná všechny směrnice finanční správy a poskytne zaměstnancům odpovědi na široké spektrum otázek.

ZADÁNÍ

Finanční správa čerpá z mnoha interních předpisů, daňových předpisů, celních postupů a jiných směrnic a metodických postupů, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Zaměstnanci při výkonu své práce mají často potřebu vyhledávat detailní informace v těchto interních řídících aktech a postupovat podle platných změn. Proces vyhledávání v obrovském množství informací je často zdlouhavý a zaměstnanec jím musí procházet opakovaně vzhledem k časté aktualizaci interních řídících aktů. 

naše řešení

Na intranet finanční zprávy jsme nasadili plně automatizovaného komunikačního chatbota na bázi umělé inteligence nazvaného IRAbot. Již samotný název napovídá propojení chatbota s interními řídícími akty, které tvoří znalostní databázi tohoto chatbota. 

 

Chatbot je dostupný pro zaměstnance finanční správy. Při prvním kontaktu se chatbot pracovníkovi představí, vysvětlí, že funguje na bázi umělé inteligence a vyzve jej, aby položil svůj dotaz. Pracovník může položit kompletní otázku ve spisovném jazyce, ale může napsat i pouze slovní spojení, nekompletní větu nebo otázku s překlepy. Umělá inteligence otázku přeformuluje, aby chatbot uživatele ujistil, že rozumí, na co se ptá. Díky umělé inteligenci jsou odpovědi chatbota podrobné a důkladné, ale zároveň je odpověď podána srozumitelně a v délce odpovídající komunikaci ve formě konverzace. Pokud je to nutné, umělá inteligence sestaví odpověď z několika zdrojů, které s položenou otázkou souvisí, najde mezi informacemi v těchto zdrojích souvislosti a zohlední je v podané odpovědi. V případě, že se v předpisech nacházejí i starší verze dokumentů, umělá inteligence dokáže vybrat nejnovější data a tato zpracuje. 

Výsledky

Pracovník svou odpověď dostane během vteřin, zatímco proces vyhledávání takto celistvých informací by zaměstnanci trval nepoměrně dlouhou dobu.