AI

Chatbot s umelou inteligenciou vie o konferencii všetko ISSS, stačí sa opýtať.

ZADANIE

Konferencia ISSS sa každoročne zameriava na digitalizáciu štátnej správy a samosprávy. Ide o jedno z najväčších podujatí tohto druhu v celej EÚ a v roku 2024 sa koná jej 26.ročník. Konferencia každý rok privíta viac ako 1800 účastníkov a 150 prednášajúcich a program je doplnený expozíciami spoločností, ktorých služby súvisia s témou konferencie. Pri takto veľkom podujatí a pestrom programe je prirodzené, že hostia majú mnoho otázok nie len ohľadne možností v programe ale aj samotnej účasti na podujatí, ako napríklad, jedlo, cena vstupného, parkovanie a podobne. 

NAŠE RIEŠENIE

K 26. ročníku konferencie ISSS sme na webové stránky konferencie nasadili chatbota Isssa na báze umelej inteligencie. Záujemci o toto podujatie rovnako ako účastníci podujatia môžu Issse dať akúkoľvek otázku a dostanú okamžitú odpoveď. Isssa dokáže odporučiť prednášky k téme, ktorá účastníka zaujíma, poradí k umiestneniam jednotlivých expozícií, vysvetlí rozdiel medzi cenami vstupeniek, predstaví jednotlivých prednášajúcich a prívetivo vysvetlí, že napríklad nevie vtipy ani nepredpovedá počasie. Chatbot s umelou inteligenciou sme nie len natrénovali na podkladoch o konferencii, no každý deň sa chatbot aj naučí nové zmeny v programe a skontroluje, či na webovej stránke nepribudli nové poznatky, ktoré by mal vedieť.  

Výsledky

Účastníci konferencie môžu rýchlo získať hľadanú informáciu, no aj pobaviť sa a vyskúšať, aké to je – pohovoriť si s tématicky natrénovanou umelou inteligenciou.