AI

Umelá inteligencia analyzuje sentiment konverzácií a mieru vyriešenia problému z pohľadu hráčov spoločnosti TIPOS. 

Umelá inteligencia analyzuje sentiment konverzácií a mieru vyriešenia problému z pohľadu hráčov spoločnosti TIPOS.

ZADANIE

Pre spoločnosť TIPOS sme pred niekoľkými rokmi vytvorili automatického komunikačného chatbota zameraného priotne na 2 témy – podporu registračného procesu hráčov a zodpovedanie často kladených otázok. Dôležitou súčasťou tohto chatbota je priame prepojenie na živého operátora, s ktorým hráč ďalej pokračuje v konverzácii. Táto forma komunikácie je u nášho klienta dnes už zabehnutá a plne funkčná  a postupom času vyplynula potreba získať od hráčov zákaznícke ohodnotenie služby poskytnutej operátormi v rámci komunikácie s klientom. Po ukončení konverzácie má hráč možnosť operátora ohodnotiť vo forme hviezdičiek. Mnoho hráčov toto hodnotenie opomenie, nakoľko nemá pre nich žiaden prínos a preto je vhodné využiť aj , automatizované, formy hodnotenia poskytnutej služby.  

NAŠE RIEŠENIE

Umelá inteligencia prináša veľa nových možností sledovania priebehu poskytovanej služby a vyhodnocovania súvisiacich dát. Konverzácie hráčov s operátormi prebiehajú s rôznym nasadením zo strany hráča, rôznou formou vyjadrovania a komunikácie. S využitím umelej inteligencie dokážeme sledovať komunikačný tón týchto konverzácií a celkovú náladu počas rozhovoru. Bez detailného rozoberania každej konverzácie vieme s využitím umelej inteligencie určiť, či je možné považovať problém v danej konverzácii z pohľadu klienta za vyriešený. V určenom časovom rámci vyhodnocujeme sentiment konverzácií jednotlivých operátorov spoločnosti TIPOS a mieru vyriešenia problému hráča.  

Výsledky

Sledovanie sentimentu konverzácií a miery vyriešenia problému pomocou umelej inteligencie dáva v kombinácii s hodnoteniami udelených hráčmi spoločnosti TIPOS prehľad o výkone a postupoch jednotlivých operátorov.