AI_CZ

Umělá inteligence analyzuje sentiment konverzací a míru vyřešení problému z pohledu hráčů společnosti TIPOS. 

Umělá inteligence analyzuje sentiment konverzací a míru vyřešení problému z pohledu hráčů společnosti TIPOS.

ZADÁNÍ

Pro společnost TIPOS jsme před několika lety vytvořili automatického komunikačního chatbota zaměřeného přiotně na 2 tématapodporu registračního procesu hráčů a zodpovězení často kladených otázek. Důležitou součástí tohoto chatbota je přímé propojení na živého operátora, se kterým hráč dále pokračuje v konverzaci. Tato forma komunikace je u našeho klienta dnes již zaběhnutá a plně funkční a postupem času vyplynula potřeba získat od hráčů zákaznické ohodnocení služby poskytnuté operátory v rámci komunikace s klientem. Po ukončení konverzace hráč možnost operátora ohodnotit ve formě hvězdiček. Mnoho hráčů toto hodnocení opomene, jelikož nemá pro žádný přínos a proto je vhodné využít iné, automatizované, formy hodnocení poskytnuté služby. 

naše řešení

Umělá inteligence přináší spoustu nových možností sledování průběhu poskytované služby a vyhodnocování souvisejících dat. Konverzace hráčů s operátory probíhají s různým nasazením ze strany hráče, různou formou vyjadřování a komunikace. S využitím umělé inteligence dokážeme sledovat komunikační tón těchto konverzací a celkovou náladu během rozhovoru. Bez detailního rozebírání každé konverzace umíme s využitím umělé inteligence určit, zda lze považovat problém v dané konverzaci z pohledu klienta za vyřešený. V určeném časovém rámci vyhodnocujeme sentiment konverzací jednotlivých operátorů společnosti TIPOS a míru vyřešení problému hráče. 

Výsledky

Sledování sentimentu konverzací a míry vyřešení problému pomocí umělé inteligence dává v kombinaci s hodnoceními udělenými hráči společnosti TIPOS přehled o výkonu a postupech jednotlivých operátorů.