AI

PoC projekt s využitím umelej inteligencie: poradca pre operátorov kontaktného centra. 

PoC projekt s využitím umelej inteligencie: poradca pre operátorov kontaktného centra.

ZADANIE

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku má už niekoľkoročné skúsenosti s našimi chatbotmi. Tentokrát nás oslovili so požiadavkou implementovať umelú inteligenciu do komunikácie poisťovne 

Zdravotná poisťovňa Dôvera rieši na svojom kontaktnom centre denne veľké množstvo požiadaviek. Mnohí poistenci kladú otázky ohľadne detailov, ktoré musia operátori kontaktného centra zvládnuť odpovedať rovnako dobre a rýchlo ako jednoduché otázky. Informácie operátori vyhľadávajú v zákonoch o zdravotnom poistení. Pri zložitejších otázkach je tento proces zdĺhavý ako pre operátora tak aj pre poistenca, ktorý očakáva svoju odpoveď. 

NAŠE RIEŠENIE

Riešenie k tejto situácii sme spracovali v rámci PoC projektu pre klientske centrum. Na pomoc operátorom sme vytvorili chatbota na báze umelej inteligencie, ktorého sme natrénovali na niekoľkých zákonoch k zdravotnému poisteniu. Umelá inteligencia má za úlohu nie len rozpoznať, či sa informácie v zdrojoch týkajú položenej otázky, ale aj dať si do súvislosti dáta nájdené v niekoľkých rôznych podkladoch a na základe všetkých týchto dát sformulovať odpoveď na otázku. V prípade, že sa v podkladoch nachádzajú aj staršie verzie, umelá inteligencia vyberie aktuálne dáta a tie zapracuje do odpovede. Umelá inteligencia ponúkne odpovede pre operátorov klientskeho centra v priebehu sekúnd, kým proces vyhľadávania takto celistvých informácií by im trval nepomerne dlhší čas. 

Výsledky

Realizácia PoC projektu umožnila klientovi vyhodnotiť prínos umelej inteligencie v internej komunikácii na kontaktnom centre, čím prispela k rozhodovaniu o rozvoji ďalších projektov s využitím umelej inteligencie.