AI_CZ

PoC projekt s využitím umělé inteligence: poradce pro operátory kontaktního centra. 

PoC projekt s využitím umělé inteligence: poradce pro operátory kontaktního centra.

ZADÁNÍ

Největší soukromá zdravotní pojišťovna na Slovensku má již několikaleté zkušenosti s našimi chatboty. Tentokrát nás oslovili s požadavkem implementovat umělou inteligenci do komunikace pojišťovny. 

Zdravotní pojišťovna Důvěra řeší na svém kontaktním centru denně velké množství požadavků. Mnozí pojištěnci kladou dotazy ohledně detailů, které musí operátoři kontaktního centra zvládnout odpovědět stejně dobře a rychle jako jednoduché otázky. Informace operátoři vyhledávají v zákonech o zdravotním pojištění. U složitějších otázek je tento proces zdlouhavý jak pro operátora tak pro pojištěnce, který očekává svou odpověď. 

naše řešení

Řešení k této situaci jsme zpracovali v rámci PoC projektu pro klientské centrum. Na pomoc operátorům jsme vytvořili chatbota na bázi umělé inteligence, kterého jsme natrénovali na několika zákonech ke zdravotnímu pojištění. Umělá inteligence má za úkol nejen rozpoznat, zda se informace ve zdrojích týkají položené otázky, ale také dát si do souvislosti data nalezená v několika různých podkladech a na základě všech těchto dat zformulovat odpověď na otázku. V případě, že se v podkladech nacházejí i starší verze, umělá inteligence vybere aktuální data a ta zapracuje do odpovědi. Umělá inteligence nabídne odpovědi pro operátory klientského centra během vteřin, zatímco proces vyhledávání takto celistvých informací by jim trval nepoměrně delší dobu. 

Výsledky

Realizace PoC projektu umožnila klientovi vyhodnotit přínos umělé inteligence v interní komunikaci na kontaktním centru, čímž přispěla k rozhodování o rozvoji dalších projektů s využitím umělé inteligence.