AI

Zahraničí záujemci o štúdium na univerzite kladú umelej inteligencii  svoje otázky ku všetkým aspektom štúdia priamo na stránke školy. 

Zahraničí záujemci o štúdium na univerzite kladú umelej inteligencii svoje otázky ku všetkým aspektom štúdia priamo na stránke školy.

ZADANIE

Technická univerzita Ostrava ponúka študijné programy nie len pre českých ale aj pre zahraničných študentov. Niekoľko programov na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom štúdiu je vedených v angličtine a univerzita sa teší záujmu študentov z rôznych krajín. Webová stránka školy ponúka informácie pre zahraničných záujemcov, no na študijné oddelenie sa aj tak obracajú mladí ľudia so zahraničia s mnohými otázkami ohľadne študijných programov, žiadostí, poplatkov, možností ubytovania a iných aspektov študentského života na tejto univerzite. Otázky sú adresované prevažne anglicky a aj po zodpovedaní prechádzajú do ďalších nadväzujúcich otázok a korešpondencie. 

NAŠE RIEŠENIE

Pre univerzitu sme vytvorili chatbota v anglickom jazyku, ktorý je verejnosti 24/7 k dispozícii. Keďže niektoré potrebné informácie k štúdiu sú všeobecného charakteru a zároveň sa na ne záujemci často pýtajú, zvolili sme ako základ chatbota stromovú štruktúru s jednoduchým rozdelením na najčastejšie dopopytované oblasti. Záujemca sa takto dostane k informáciám rýchlo a jednoducho.  

Ku stromovej štruktúre chatbota sme pridali možnosť položiť vlastnú otázku. Táto možnosť je v chatbote zakomponovaná hneď na začiatku, no zároveň aj v každej z hlavných tém – študijné program, proces prijatia, poplatky, ubytovanie a podobne. Takýmto spôsobom sa pri každej téme používateľ môže rozhodnúť, či mu viac vyhovuje vybrať si z predvolených oblastí, alebo sformulovať a položiť vlastnú otázku. 

Odpovede na otázky záujemcov o štúdium odpovedá dobre natrénovaná umelá inteligencia. Výhodou takéhoto riešenia je spracovanie neporovnateľne väčšieho množstva podkladov a dokumentov o štúdiu. Umelá inteligencia rozumie položeným otázkam a ponúka zrozumiteľné odpovede na základe aktuálnych informácií.

Výsledky

Záujemci o štúdium na Technickej univerzite Ostrava vedú samostatnú konverzáciu s chatbotom, ktorý vďaka umelej inteligencii dokáže do detailu zodpovedať ich otázky v ktorejkoľvek hodine. Na študijné oddelenie univerzity sa záujemci obracajú až po poskytnutí všetkých základných informácií, čo vedie k efektívnej a cielenej komunikácii.