Mobilní aplikace

Připravili jsme několik úspěšných řešení – od úspor v energiích až po zlepšení komunikace se zákazníky.

Společnost Motor-Car Bratislava přináší svým zákazníkům inovace nejen v automobilech, ale i v komunikaci.

ZADÁNÍ

Značka Mercedes-Benz je jednou z nejžádanějších značek na světě a je inovátorem nejen ve vývoji automobilů. Zákazník je ve společnosti Motor-Car vždy na prvním místě. Zadání pro nás bylo jednoznačné – zlepšit konverzační zážitek s cílem přilákat návštěvníky na web stránku, zlepšit efektivitu komunikace se zákazníkem a vyhodnocování leadů.

naše řešení

Najděte svou hvězdu! Motor-Car přijal novou posilu, chatbota Mercedes. Pro automobilovou značku Mercedes-Benz jsme pomocí Facebook Messengeru vytvořili chatbota se jménem Mercedes. Využitím přirozeného prostředí v messengeru se komunikace pro zákazníka stala osobnější a zábavnější. Chatbot Mercedes prezentoval tři vybrané modely automobilů, představil jejich klíčové vlastnosti a zkoumal preference zákazníka. Zajímavou motivací byla soutěž o atraktivní ceny.

Výsledky

Klientovi se na základě konverzace s chatbotem zvýšila návštěvnost webstránky. Chatbot přinesl nejen zvýšený zájem otestovací jízdy a množství nových zákazníků, ale také podstatné informace o jejich preferencích a zájmech. Chatbot umožnil sledovat chování kontaktů v komunikaci a jejich nasměrování na konkrétní podstránky na webu společnosti Motor-Car Bratislava.

Komunikace se zákazníky pomocí mobilní aplikace se u prodejce vozidel Motor-Car osvědčila.

ZADÁNÍ

Původně používaná mobilní aplikace neumožňovala funkcionality požadované společností Motor-Car. Její správa nebyla pro zaměstnance uživatelsky velmi přátelská a docházelo často ke zbytečnému znásobení práce. I udržování konzistence dat se postupně stávala složitější. Inovativní komunikace se zákazníky přes aplikaci se však osvědčila a proto se společnost Motor-Car rozhodla pro její vylepšení.

naše řešení

Nová mobilní aplikace zobrazuje a upozorňuje na novinky a poskytuje vyhledávání prodejců a poboček. Zákazníci mohou kontaktovat nejbližšího prodejce i pomocí aplikace, přihlásit se na servis vozidla, testovací jízdy nebo požádat o přehled možností financování. Je samozřejmé, že aplikace je zdarma dostupná pro iOS i Android.

Energetický manažment v Motor-Car Bratislava

ZADÁNÍ

Skupina Motor-Car se svými dceřinými společnostmi na Slovensku zastupuje renomované automobilové značky Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Kia, Alfa Romeo, Honda, Opel, a Hyundai.
Filozofie společnosti spočívá v poskytování kvalitních produktů ve spojení s kvalitními službami s důrazem na spokojenost zákazníka.

naše řešení

Implementovali jsme rozšíření stávajícího systému sledování spotřeby energií o aktivní systém záložních bateriových článků a solárních panelů. Společnosti naše řešení přináší úsporu, protože nejen sleduje aktuální stav, ale především na něj automatizovaně reaguje a efektivně využívá nejvýhodnější zdroje v každém čase.

Výsledky

Využili jsme stávající technologickou síť provozu Motor-Car Bratislava a tak jsme byli nuceni vyrobit vlastní hardware, který bude schopen pracovat v síti Z-Wave. Díky takto upraveným komponentům jsme zprovoznili dálkové odpočty spotřeby vody a elektřiny. Kromě toho jsme využili naše již tradiční přístupy a zpřístupnili čtení informací o spotřebě plynu i detailní informace o provozu fotovoltaické elektrárny, kterou si zákazník zřídil, protože překračoval maximální rezervovanou kapacitu. Modifikovali jsme řídicí systém fotovoltaické elektrátny tak, aby získanou energii šetřila v článcích baterií a následně vyrovnávala tzv. baterii. peaky ve vlastní síti. Díky tomuto kroku nemusel zákazník investovat stovky tisíc eur do vybudování nové trafostanice a zároveň už nemusí platit pokuty za překračování určené kapacity.