Mobilné aplikácie

Pripravili sme viacero úspešných riešení – od úspor v energiách až po zlepšenie komunikácie so zákazníkmi.

Spoločnosť Motor-Car Bratislava prináša svojim zákazníkom inovácie nielen v automobiloch, ale aj v komunikácii.

ZADANIE

Značka Mercedes-Benz je jednou z najžiadanejších značiek na svete a inovátorom nielen vo vývoji automobilov. Zákazník je v spoločnosti Motor-Car vždy na prvom mieste. Zadanie pre nás bolo jednoznačné – zlepšiť konverzačný zážitok s cieľom prilákať návštevníkov na web stránku, zlepšiť efektívnosť komunikácie so zákazníkom​ a vyhodnocovanie leadov​.

NAŠE RIEŠENIE

Nájdite svoju hviezdu! Motor-Car prijal novú posilu, chatbota Mercedes. Pre automobilovú značku Mercedes-Benz sme pomocou Facebook Messengera vytvorili chatbota s menom Mercedes. Využitím prirodzeného prostredia v Messengeri sa komunikácia pre zákazníka stala osobnejšou a zábavnejšou. Chatbot Mercedes prezentoval 3 vybrané modely automobilov, predstavil ich kľúčové vlastnosti a skúmal preferencie. Zaujímavou motiváciou bola súťaž o atraktívne ceny.

Výsledky

Klientovi sa na základe konverzácie s chatbotom zvýšila  návštevnosť webstránky. Chatbot priniesol nielen zvýšený záujem o testovacie jazdy a množstvo nových zákazníkov, ale aj podstatné informácie o ich preferenciách a záujmoch. Chatbot umožnil sledovať správanie kontaktov v komunikácii a ich nasmerovanie na konkrétne podstránky na webe spoločnosti Motor-Car Bratislava.

Klientovi sa na základe konverzácie s chatbotom zvýšila návštevnosť webstránky. Chatbot priniesol nielen zvýšený záujem o testovacie jazdy a množstvo nových zákazníkov, ale aj podstatné informácie o ich preferenciách a záujmoch. Chatbot umožnil sledovať správanie kontaktov v komunikácii a ich nasmerovanie na konkrétne podstránky na webe spoločnosti Motor-Car Bratislava.

ZADANIE

Pôvodne používaná mobilná aplikácia neumožňovala funkcionality požadované spoločnosťou Motor-Car. Jej spravovanie nebolo pre zamestnancov užívateľsky veľmi priateľské a dochádzalo často k zbytočnému znásobovaniu práce. Aj udržiavanie konzistencie údajov sa postupne stávalo zložitejším. Inovatívna komunikácia so zákazníkmi cez aplikáciu sa však osvedčila a preto sa spoločnosť Motor-car rozhodla pre jej vylepšenie.

NAŠE RIEŠENIE

Nová mobilná aplikácia zobrazuje a upozorňuje na novinky a poskytuje vyhľadávanie predajcov a pobočiek. Zákazníci môžu kontaktovať najbližšieho predajcu aj pomocou aplikácie, prihlásiť sa na servis vozidla, testovacie jazdy alebo požiadať o prehľad možností financovania. Je samozrejmé, že aplikácia je zadarmo dostupná pre iOS aj Android.

Energetický manažment v Motor-Car Bratislava

ZADANIE

Skupina Motor-Car so svojimi dcérskymi spoločnosťami na Slovensku zastupuje renomované automobilové značky Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Kia, Alfa Romeo, Honda, Opel, a Hyundai.
Filozofia spoločnosti spočíva v poskytovaní kvalitných produktov v spojení s kvalitnými službami s dôrazom na spokojnosť zákazníka.

NAŠE RIEŠENIE

Implementovali sme rozšírenie existujúceho systému sledovania spotreby energií o aktívny systém záložných batériových článkov a solárnych panelov. Spoločnosti naše riešenie prináša úsporu, keďže nielen sleduje aktuálny stav, ale predovšetkým naň automatizovane reaguje a efektívne využíva najvýhodnejšie zdroje v  každom čase.

Výsledky

Využili sme existujúcu technologickú sieť prevádzky Motor-Car Bratislava a tak sme boli nútení vyrobiť vlastný hardware ktorý bude schopný pracovať v sieti Z-Wave. Vďaka takto upraveným komponentom sme sprevádzkovali diaľkové odpočty spotreby vody a elektriny, Okrem toho sme využili naše už tradičné prístupy a sprístupnili čítanie informácií o spotrebe plynu ako aj detailné informácie o prevádzke fotovoltickej elektrárne ktorú si zákazník zriadil, nakoľko prekračoval maximálnu rezervovanú kapacitu. Modifikovali sme riadiaci systém fotovoltickej elektrátne tak, aby získanú energiu šetrila v článkoch batérií a následne vyrovnávala tzv. peaky vo vlastnej sieti. Vďaka tomuto kroku nemusel zákazník investovať stovky tisíc eur do vybudovania novej trafostanice a zároveň už nemusí platiť pokuty za prekračovania určenej kapacity.