Energetický management

PPKK distribuce, s.r.o.

ZADÁNÍ

Místní distribuční soustava (MDS), která distribuuje elektřinu a plyn odběratelům v Průmyslovém Parku Kostolné Kračany. Ročně soustavou proteče více než 20 000 megawatthodin plynu a více než 12 000 megawatthodin elektřiny. Tyto energie MDS poskytuje 11 odběratelům, k nimž v roce 2023 přibývají 2 nové odběry o celkové plánované spotřebě více než 12 000 megawatthodin energií ročně.

naše řešení

Pro klienta, který chtěl MDS provozovat, jsme vybavili všechna povolení od Úřadu pro regulaci síťových odvětví. Vypracovali jsme Technické podmínky distribuce, Provozní řády, cenové návrhy a smlouvy s připojenými odběrateli. Vytvořili jsme
web, zamluvili všechny nájemce/vlastníky nemovitostí v průmyslovém parku, a vymysleli jsme systém energetického dispečinku, monitorující spotřeby, kapacity, jalovou dodávku, dodržování účiníku a průtoky plynu, který jsme také implementovali.
K němu jsme přidali fakturační systém a systém předávání dat do OKTE a do nadřazených distribučních soustav. MDS jsme pak komplexně řídili a její plně funkční provoz předali klientovi v dubnu 2023.

Výsledky