Energetický manažment

PPKK distribúcia, s.r.o.

ZADANIE

Miestna distribučná sústava (MDS), ktorá distribuuje elektrinu a plyn odberateľom v Priemyselnom Parku Kostolné Kračany. Ročne sústavou pretečie viac ako 20 000 megawatthodín plynu a viac než 12 000 megawatthodín elektriny. Tieto energie MDS poskytuje 11 odberateľom, ku ktorým v roku 2023 pribúdajú 2 nové odbery o celkovej plánovanej spotrebe viac ako 12 000 megawatthodín energií ročne.

NAŠE RIEŠENIE

Pre klienta, ktorý chcel MDS prevádzkovať, sme vybavili všetky povolenia od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Vypracovali sme Technické podmienky distribúcie, Prevádzkové poriadky, cenové návrhy a zmluvy s pripojenými odberateľmi. Vytvorili sme
web, zazmluvnili všetkých nájomcov/vlastníkov nehnuteľností v priemyselnom parku, a vymysleli sme systém energetického dispečingu, monitorujúci spotreby, kapacity, jalovú dodávku, dodržiavanie účinníka a prietoky plynu, ktorý sme aj implementovali.
K nemu sme pridali fakturačný systém a systém odovzdávania dát do OKTE a do nadradených distribučných sústav. MDS sme potom komplexne riadili a jej úplne funkčnú prevádzku odovzdali klientovi v apríli 2023.

Výsledky

Vďaka vlastnej platforme, ktorú sme boli v krátkom čase schopní prispôsobiť pre potreby distribučnej spoločnosti, je teraz PPKK Distribúcia schopná na diaľku nielen vyčítavať stavy zariadení, no platforma sa stará o kompletný monitoring všetkých odberných miest spolu so správne nastaveným systémom upozorňovania v prípade výpadku apod. Systém taktiež sám vyhodnocuje dáta podľa nastavených zmluvných parametrov a automaticky generuje faktúry nielen za distribučné služby odberateľom, no automatizovane poskytuje dáta o prevádzke aj nadradeným organizáciám ako OKTE, SEPS či SPP Distribúcia.