Chatboty-cz

Interní chatbot výrazně zlepšil komunikaci mezi IT oddělením a zaměstnanci České pošty

Jak zvládnout množství interních IT požadavků? Na České poště s tím pomáhá náš chatbot.

ZADÁNÍ

Česká pošta je státní poštovní společnost v České republice. Má centrálu v Praze a zaměstnává přes 30 000 zaměstnanců. Zaměstnanci České pošty mají často problém zorientovat se v nástroji ServiceDesk, který používají v interní komunikaci s IT oddělením. Častokrát nevědí, jak zadat správně svůj požadavek anebo vybrat z množství možností, které jim nástroj nabízí.

naše řešení

Náš chatbot „Poštovní asistentka“ pomáhá odpovídat na často se opakující rutinní otázky jako např. získání přístupového hesla. Poštovní asistentka komunikuje přátelským tónem a nikdy nespí :-) Na IT oddělení přichází díky našemu chatbotu méně interních požadavků, IT zaměstnanci nejsou přetíženi opakujícími se požadavky a mohou se věnovat řešení komplikovanějších úloh. Chatbot tak výrazně zlepšil interní komunikaci mezi IT oddělením a zaměstnanci České pošty.

Výsledky

Thanks to our chatbot, the IT department receives fewer internal requests, IT employees are not overloaded with repetitive questions and can focus on solving more complicated tasks. The chatbot thus significantly improved internal communication between the IT department and employees at Czech Post.