Energetický management

Energetický manažment a analýza úspor pro Státní pokladnu Centrum sdílených služeb ČR.

Energetický manažment a analýza úspor pro Státní pokladnu Centrum sdílených služeb ČR.

ZADÁNÍ

Hlavním předmětem činnosti státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) je provozování národního datového centra, zajišťování auditu a řádného chodu aplikací z oblasti finančního řízení státu a poskytování dalších IT služeb pro subjekty veřejné správy. Po důkladné analýze jsme si stanovili následující dvě zadání v oblasti IoT:

1, Prokázat, že je možné v existující infrastruktuře SPCSS úspěšně nasadit a provozovat IoT zařízení sbírající data o spotřebě energií.

2, Prokázat, že v prostorách SPCSS existuje potenciál na úsporu energií.

naše řešení

SPCSS v současnosti provozuje v lokalitě Vápenka zabezpečené datové centrum, jehož součástí je i kancelářská budova. Kvůli rozdílnosti obou pracovišť jsme přistoupili k vyhodnocování na obou pracovištích odděleně. Dodané řešení bylo složeno ze dvou částí. První částí bylo sledování a vyhodnocení dat z kancelářských prostor, druhou částí byla analýza dat z datového centra.V kancelářských prostorách došlo k nainstalování nových IoT zařízení pro sběr a následné zpracování dat. V datovém centru nebyla instalace nových zařízení nutná a zaměřili jsme se na analýzu poskytnutých dat z již existujících zdrojů.

Výsledky

V prvním bodě zadání jsme prokázali, že IoT zařízení je možné nasadit dostatečně rychle. Při druhém bodě jsme identifikovali až sedm oblastí pro potenciální úspory především v kancelářských prostorách. Naše zkušenosti s realizací z pilotního projektu energetického managementu v dubnu 2019 tedy jednoznačně ukazují, že na základě našeho řešení je možné vybudovat pro SPCSS energetický management, který nejen zvýší efektivitu provozu, ale nabízí potenciál pro značné úspory ve spotřebě elektrické energie.

Klientovi jsme dokázali prokázat výhodnost našeho řešení a navrhnout konkrétní kroky, jak ušetřit za spotřebované energie, včetně výpočtu návratnosti investice. Zároveň jsme přesvědčeni, že zkušenosti získané z našeho řešení je možné implementovat i v dalších společnostech státní správy.