Chatbot

Inovácie v oblasti automatizácie komunikácie umožňujú firmám osloviť širšie skupiny zákazníkov, získavať od nich hodnotnú spätnú väzbu a skvalitňovať svoje produkty a služby. Bez potreby budovať nákladné kontaktné centrá tak môžu dosiahnuť konzistentnosť zákazníckej spokojnosti.

viac o chatbotoch

Internet of Things

Smart metering alebo Inteligentné meracie systémy dokážu zbierať, spracovať a prenášať údaje o spotrebe rôznych veličín, napríklad elektriny, tepla, vody, plynu, svetla, stlačeného vzduchu alebo výkonu strojov. Najdôležitejším prínosom takýchto meraní sú úspory energií. My ich našim klientom získavame.

viac o iot

Mobilné aplikácie a vývoj na mieru

Inteligentné telefóny sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej komunikácie. Vývoj vhodnej mobilnej aplikácie tak môže pomôcť osloviť zákazníkov im prirodzeným komunikačným spôsobom. Navyše, s vlastnou mobilnou aplikáciou udržiavate s vašimi zákazníkmi kontakt častejšie.

viac o mobilných aplikáciách

Adopčné kampane

Zvýšte produktivitu vašich zamestnancov a ukážte im, ako odbornejšie využívať najmä kolaboratívne nástroje balíka Microsoft Office.
Výsledkom bude zrýchlenie práce, úspory času, zníženie chybovosti, ale aj zaujímavá redukcia objemu skutočne potrebných licencií Microsoft.

viac o adopčných kampaniach

Tím

Sme súdržným vzájomne sa dopĺňúcim tímom. Baví nás, čo robíme a naše zanietenie sa odráža aj v našich výsledkoch.

Výzvy

Nové výzvy sú pre nás motiváciou, nebojíme sa hľadať inovatívne riešenia a následne ich využiť pre našich klientov.

Inovácie

Neustále hľadáme nové spôsoby a posúvame sa vpred, reagujeme rýchlo na zmeny okolo nás, vďaka čomu prinášame modernejšie riešenia.

Odbornosť

Sme hrdí na svoju profesionálnu odbornosť. Vyvíjame vlastné riešenia a unikátne nástroje, ktoré následne aplikujeme spokojným klientom.

Rôznorodosť

Spolupracujeme s profesionálmi z rôznych oblastí. Odborná rôznorodosť nám umožňuje situácie vidieť z rôznych úhlov a navrhovať riešenia.

Klienti

Pozorne počúvame našich klientov. Dbáme o ich potreby, navrhujeme a prinášame riešenia špecifické pre ich situáciu, ciele a požiadavky.

Zodpovednosť

Veríme svojej práci a nebojíme sa určiť si vysoké ciele a následne prevziať zodpovednosť za svoje výsledky.

Rozhovor

V komunikácii kladieme dôraz na  otvorenosť a úprimnosť. Rozprávame jazykom, ktorý vedie k vzájomnému porozumeniu.

predu s.r.o.

 Jaskový rad 5/ 831 01 Bratislava

Fakturačné údaje

Radvanská 17 / 811 01 Bratislava

IČO: 47894687, DIČ: 2024136576
IČ DPH: SK2024136576

info@predu.sk

Tel: +421 951 108 701, +420 777 823 676