Energetický management

Pomáháme šetřit v prodejnách Panta Rhei.

Výsledky měření v síti knihkupectví panta rhei které překvapily

ZADÁNÍ

Společnost Panta Rhei nás oslovila s požadavkem o analýzu odběrů na jednotlivých pobočkách s následnou optimalizací. Síť knihkupectví obsahuje více než 60 kamenných prodejen, přičemž každá je jiná a každá má svá specifika. Přestože většina z poboček se nachází v obchodních centrech, parametry nákladové složky za energie je všude zcela odlišná. Jednoduše řečeno, někde se chladí vlastními stroji, na jiných místech zase pobočka odebírá chlad od nákupního centra. Některá nákupní centra tvoří vlastní místní distribuční síť, jiná zase energie jen refakturují na základě klíče, který není vždy zcela znám.

naše řešení

Do hloubky i do šířky. Přesně tak začaly naše první kroky. Sesbírali jsme všechny dokumenty, zejména faktury za energie z jednotlivých poboček – z těch jsme byli schopni klasifikovat pobočky zejména podle odběrů na metr čtvereční a přibližně tedy určit energetické náročnosti z pohledu pobočkové sítě. Stejně jsme hodnotili i ceny – celkové i jednotkové – společně s naším partnerem se podařilo doporučit i vyjednat pro zákazníka Panta Rhei úpravy ve smlouvách o dodávce energií. To znamená, že už jen při energetickém auditu pobočkové sítě, bez použití technologie, jsme byli schopni klientovi ročně šetřit tisíce eur.
Následně jsme vytipovali první pobočku, kterou jsme připojili na centrální energetický dispečink. Po prvotním měření elektrické energie jsme řešení rozšířili o sledování vzduchotechniky, které jsme následně rozšířili o její řízení.

Výsledky

Na vybrané pobočce jsme monitorovali spotřeby elektrické energie, výrobu tepla, chladu a parametry vzduchotechniky jako výměnu vzduchu, CO2 a mnoho dalších. Po prvních měřeních byly výsledky překvapením. Očekávání v podobě dominance spotřeb elektrické energie v kavárně Café Dias, která je součástí prostoru, jsme zjistili, že její spotřeba tvoří jen necelých 20% celkové spotřeby, přestože obsahuje mnoho energeticky náročných zařízení, jako barová myčka nádobí, třípákový kávostroj, grill, chladničky, výrobník ledu a pod.
Po prvním vyhodnocení jsme zjistili, že největší spotřebu provozu tvoří jedna z jednotek vzduchotecniky, kterou jsme dopojili do centrálního dispečinku. Zjistili jsme, že její chod lze optimalizovat správným nastavením a tím ušetřit více než 15% její spotřeby. Rovněž jsme měřením odhalili nefunkčnost chladicího zařízení, které jsme doporučovali servisovat. Na pobočce jsme celkově ušetřili přibližně 20% nákladů na energie.

V rámci celkového auditu pobočkové sítě se nám podařilo navrhnout administrativní opatření, která šetří náklady na energie zatím bez zásahů do technologie a tedy bez dalších investic.

V analýze „do hloubky“ pokračujeme na dalších pobočkách knihkupectví.