Energetický manažment

Pomáhame šetriť v predajniach Panta Rhei.

Výsledky meraní v sieti kníhkupectva panta rhei ktoré prekvapili

ZADANIE

Spoločnosť Panta Rhei nás oslovila s požiadavkou o analýzu odberov na jednotlivých pobočkách s následnou optimalizáciou. Sieť kníhkupectiev obsahuje viac ako 60 kamenných predajní, pričom každá je iná a každá ma svoje špecifiká. Napriek tomu, že väčšina z pobočiek sa nachádza v obchodných centrách, parametre nákladovej zložky za energie je všade celkom odlišná. Jednoducho povedané, niekde sa chladí vlastnými strojmi, na iných miestach zase pobočka odoberá chlad od nákupného centra. Niektoré nákupné centrá tvoria vlastnú miestnu distribučnú sieť, iné zase energie len refakturujú na základe kľúča, ktorý nie je vždy celkom známy.

NAŠE RIEŠENIE

Do hĺbky aj do šírky. Presne tak začali naše prvé kroky. Zozbierali sme všetky dokumenty, najmä faktúry za energie z jednotlivých pobočiek – z tých sme boli schopní klasifikovať pobočky najmä podľa odberov na meter štvorcový a približne teda určiť energetické náročnosti z pohľadu pobočkovej siete. Rovnako sme hodnotili aj ceny – celkové i jednotkové – spoločne s našim partnerom sa podarilo odporučiť aj vyjednať pre zákazníka Panta Rhei úpravy v zmluvách o dodávke energií. To znamená, že už len pri energetickom audite pobočkovej siete, bez použitia technológie, sme boli schopní klientovi ročne šetriť tisíce eur.
Následne sme vytipovali prvú pobočku ktorú sme pripojili na centrálny energetický dispečing. Po prvotnom meraní elektrickej energie sme riešenie rozšírili o sledovanie vzduchotechniky, ktoré sme následne rozšírili o jej riadenie.

Výsledky

Na vybranej pobočke sme monitorovali spotreby elektrickej energie, ako aj výrobu tepla, chladu a parametre vzduchotechniky ako výmenu vzduchu, CO2 a mnoho ďalších. Po prvých meraniach boli výsledky prekvapením. Očakávania v podobe dominancie spotrieb elektrickej energie v kaviarni Café Dias, ktorá je súčasťou priestoru sme zistili, že jej spotreba tvorí len necelých 20% celkovej spotreby, napriek tomu, že obsahuje mnoho energetický náročných zariadení, ako barová umývačka riadu, trojpákový kávostroj, grill, chladničky, výrobník ľadu a pod.
Po prvom vyhodnotení sme zistili, že najväčšiu spotrebu prevádzky tvorí jedna z jednotiek vzduchotecniky, ktorú sme dopojili do centrálneho dispečingu. Zistili sme, že jej chod je možné optimalizovať správnym nastavením a tým ušetriť viac ako 15% jej spotreby. Rovnako sme meraním odhalili nefunkčnosť chladiaceho zariadenia, ktoré sme odporúčali servisovať. Na pobočke sme celkovo ušetrili približne 20% nákladov na energie.

V rámci celkového auditu pobočkovej siete sa nám podarilo navrhnúť administratívne opatrenia, ktoré šetria náklady na energie zatiaľ bez zásahov do technológie a teda bez ďalších investícii.

V analýze „do hĺbky“ pokračujeme na ďalších pobočkách kníhkupectva.