Automatizácia procesov

Zefektívnili sme prácu zamestnancov v  Panta Rhei automatickým spracovávaním príjmových účteniek.

Zefektívnili sme prácu zamestnancov v  Panta Rhei automatickým spracovávaním príjmových účteniek.

ZADANIE

Spoločnosť Panta Rhei denne spracováva veľké množstvo príjmových účteniek na svojich 62 prevádzkach. Tento proces je časovo náročný a zbytočne vyťažuje pracovníkov, ktorí môžu b využití efektívnejšie na iné úkony.  

NAŠE RIEŠENIE

Zdĺhavý proces prijímania účteniek sme nahradili automatizovaným riešením. Naším cieľom bolo nielen uľahčiť nahlasovanie príjmových účteniek, ale aj kontrolovať ceny produktov a okamžite  riešiť aj prípadné nezrovnalosti. 

Pre spoločnosť Panta Rhei sme nasadili RPA (Robotic Process Automation) riešenie, ktoré extrahuje informácie priamo z faktúr a následne ich dopĺňa do interného systému spoločnosti. Systém zároveň automaticky nahráva samotný doklad, následne porovná či je cena v súlade s očakávanými hodnotami. 

Toto riešenie umožňuje rýchle a produktívne nahlasovanie účteniek a súčasne automatizuje kontrolu cien produktov. V prípade identifikácie nezrovnalostí náš RPA nástroj ihneď upozorní príslušný tím prostredníctvom e-mailových notifikácií, čím umožní rýchle a presné riešenie problémov. Takto je v celom procese zabezpečená dôkladná kontrola a minimalizovanie chýb pri spracovaní príjmových účteniek. 

Výsledky

Implementácia RPA riešenia pre Panta Rhei priniesla významné výhody. Proces spracovania príjmových účteniek sa výrazne optimalizoval a zlepšila sa presnosť nahrávania. Automatizovaná kontrola cien a rýchle upozornenia v prípade nezrovnalostí umožnili okamžité riešenie problémov a výrazné zlepšenie produktivity procesu.