Automatizace procesů

Zefektivnili jsme práci zaměstnanců v Panta Rhei automatickým zpracováváním příjmových účtenek.

Zefektivnili jsme práci zaměstnanců v Panta Rhei automatickým zpracováváním příjmových účtenek.

ZADÁNÍ

Společnost Panta Rhei denně zpracovává velké množství příjmových účtenek na svých 62 provozech. Tento proces je časově náročný a zbytečně vytěžuje pracovníky, kteří mohou být využití efektivnější pro jiné úkony.

naše řešení

Zdlouhavý proces přijímání účtenek jsme nahradili automatizovaným řešením. Naším cílem bylo nejen usnadnit nahlašování příjmových účtenek, ale také kontrolovat ceny produktů a okamžitě řešit i případné nesrovnalosti.

Pro společnost Panta Rhei jsme nasadili RPA (Robotic Process Automation) řešení, které extrahuje informace přímo z faktur a následně je doplňuje do interního systému společnosti. Systém zároveň automaticky nahrává samotný doklad, následně porovná zda je cena v souladu s očekávanými hodnotami.

Toto řešení umožňuje rychlé a produktivní nahlašování účtenek a současně automatizuje kontrolu cen produktů. V případě identifikace nesrovnalostí náš RPA nástroj ihned upozorní příslušný tým prostřednictvím e-mailových notifikací, čímž umožní rychlé a přesné řešení problémů. Takto je v celém procesu zajištěna důkladná kontrola a minimalizování chyb při zpracování příjmových účtenek.

Výsledky

Implementace RPA řešení pro Panta Rhei přinesla významné výhody. Proces zpracování příjmových účtenek se výrazně optimalizoval a zlepšila se přesnost nahrávání. Automatizovaná kontrola cen a rychlá upozornění v případě nesrovnalostí umožnily okamžité řešení problémů a výrazné zlepšení produktivity procesu.