Energetický manažment

Optimalizovali sme náklady pre HYZA a.s!

Využitím energetického manažmentu sme pomohli spoločnosti Hyza výrazne optimalizovať náklady.

ZADANIE

Spoločnosť HYZA a.s. sa radí k najstarším hydinárskym podnikom na Slovensku. Denne spracuje viac ako 100 000 kurčiat zo slovenských chovov. Kvalita chovu je garantovaná, za peknými kuracími prsiami je veľa procedúr a energetické nároky na jednotlivé procedúry sú jednou z najväčších položiek. Práve preto úspora nákladov na energie je dôležitým krokom k efektívnemu riadeniu.

https://www.hyza.sk

NAŠE RIEŠENIE

Riešenie energetického manažmentu sme u klienta HYZA rozdelili na viacero fáz ako napríklad systém inteligentného monitoringu, riadenie zdrojov pitnej vody atď. s hlavným cieľom dosiahnutia efektívneho riadenia výroby. V prvej fáze projektu optimalizácie nákladov na energie sme sa pustili do analýzy nastavenia energetických dodávateľských zmlúv a monitoringu výkonu trafostanice. Nasledovala komplexná analýza spotreby elektriny pre získanie prehľadu o vývoji v čase a identifikovanie najväčších spotrebiteľov v rámci celej výroby.

Výsledky

Naše riešenie je navrhnuté tak, aby dokázalo návratnosť investícií za menej ako dva roky, bonusom navyše je aj splnenie právnych požiadaviek EÚ. Zákazníkovi sme poskytli prístupný grafický prehľad spotreby elektriny, vody a plynu v reálnom čase, ako aj prevádzkové veličiny výrobných strojov. Výsledkom bolo nastavenie systému automatického upozorňovania a riadenia spotreby v chladiacich tuneloch pri dodržaní maximálnej kapacity v 15-minútovom intervale. Vývoj nových príležitostí každý mesiac bol rozhodujúci pre znásobenie výhod a získanie ešte väčšej dôvery. Dokázali sme prekonať očakávania v oblasti úspor nákladov na energiu.