Energetický manažment

Organizácií ZIN šetríme náklady kompletným monitoringom energií.

Spoločnosti ZIN šetríme kompletným monitoringom energií náklady.

ZADANIE

Spoločnosť ZIN s.r.o. sa zaoberá predajom súčastí bleskozvodov a uzemňovania. Vo výrobe bleskozvodov a ich súčastí je spoločnosť ZIN s.r.o. dominantným producentom v Slovenskej republike. Ďalšou z činností je aj zákazková kovovýroba. Práve energie sú pre tohto zákazníka kritické, nakoľko pri tejto činnosti vytvárajú podstatnú časť nákladov. 

NAŠE RIEŠENIE

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií aj v optimalizácii výrobných a nevýrobných procesov.

Výsledky

Spoločnosť ZIN bola výzva ako pre našich architektov, tak aj pre technikov a to najmä pre charakter výroby, nakoľko nikdy nie je možné zastaviť prívod plynu, zároveň areál bol natoľko veľký a členitý, že sme boli motivovaní využiť prvýkrát v našich inštaláciách technológiu LoRaWAN. Nakoľko v okolí nebolo žiadne pokrytie verejnej LoRaWAN siete, vybudovali sme vlastnú LoRaWAN bránu, ktorá slúži spoločnosti ZIN a odteraz môže slúžiť aj širokému okoliu. Vďaka technológií sa nám podarilo splniť hlavný cieľ spoločnosti a to neprekročiť denné merané maximum spotreby zemného plynu, ako aj poskytovať základný audit, ktorý dáva spoločnosti prehľad na to, ktoré technológie je rentabilné obmeniť za menej energeticky náročné a v akom časovom horizonte môže očakávať návratnosť svojej investície. Vďaka tomu sa spoločnosť vie rozumne rozhodovať v oblasti energetických investícií.