Energetický manažment

Organizácií ZIN šetríme náklady kompletným monitoringom energií

Spoločnosti ZIN šetríme kompletným monitoringom energií náklady.

ZADANIE

Spoločnosť ZIN s.r.o. sa zaoberá predajom súčastí bleskozvodov a uzemňovania. Vo výrobe bleskozvodov a ich súčastí je spoločnosť ZIN s.r.o. dominantným producentom v Slovenskej republike. Ďalšou z činností je aj zákazková kovovýroba. Práve energie sú pre tohto zákazníka kritické, nakoľko pri tejto činnosti vytvárajú podstatnú časť nákladov. 

NAŠE RIEŠENIE

Projekt energetickej úspory spočíval najmä v optimalizácii podmienok dodávky energií u dodávateľov a na základe dlhodobého sledovania spotrieb energií aj v optimalizácii výrobných a nevýrobných procesov.

Výsledky