Mobilné aplikácie

Aplikácia na covid testovanie zamestnancov

Aplikácia pre on-line registráciu, management a reporting zamestnancov na covid testovanie.

ZADANIE

Vzhľadom na nutnosť rýchlo splniť mimoriadne opatrenie ministerstva zdravotníctva o povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov v podnikoch nad 250 zamestnancov sa zadanie tvorilo postupne a agilne. Prvotné zadanie znelo vytvoriť registračný formulár na jednotlivé testovacie dni tak, aby bol dostupný on-line nielen pre zamestnancov MPO, ale aj pre pridružené organizácie z rezortu MPO a zdravotnícky personál, ktorý mal vykonávať testy. Primárnym cieľom bolo zabrániť tvoreniu radov na odberných miestach, v druhom rade potom bolo nutné získať potrebnú evidenciu pre tvorbu týždenného reportu o výsledkoch testovaní.

Prax v priebehu prvého týždňa však ukázala, že bude efektívnejšie testovať zamestnancov v réžii samotného ministerstva, teda bez zapojenia externých zdravotníkov. Z tohto dôvodu bolo potrebné agilne rozšíriť zadanie tak, aby bolo možné poskytnúť softvérovú podporu pre personál vykonávajúci služby na odberových miestach.

NAŠE RIEŠENIE

Využili sme náš existujúci produkt, ktorý umožňuje zamestnancom rýchlu registráciu na preferovaný termín antigénneho testovania. Po zarezervovaní termínu každý dostane potvrdzujúcu e-mailovú správu s presným miestom, termínom a inštrukciami. Na dané odberové miesto prichádza zamestnanec presne na čas a po odbere ihneď opúšťa priestory odberného miesta – vďaka nášmu systému nemusí čakať na výsledok, ktorý mu pohodlne príde formou SMS spolu s elektronickým certifikátom do e-mailovej schránky. To šetrí zamestnancom nielen ich čas, ale zároveň aj minimalizuje riziko ich možného nakazenia pri čakaní na odberovom mieste.

V priebehu projektu bolo taktiež nutné softvérovo zabezpečiť pracovníkov na danom odberovom mieste. Naše rozhranie sme preto rozšírili o možnosť prihlásenia zdravotníckych brigádnikov, ktorí v systéme prijímajú objednaných zamestnancov, zaevidujú k nim príslušné číslo testovacie kazety a po určenom čase zaznačí výsledok testu. To výrazne prispelo k zrýchleniu evidencie a následnému rozšírenie kapacity odberného miesta.

Výsledky

Riešenie bolo nasadené extrémne rýchlo, doslova z piatku do pondelka, pričom v nedeľu bola aplikácia už pripravená do testovacieho režimu. V priebehu implementácie požadovaných rozšírených funkcionalít sa nám spoločne so zákazníkom podarilo dvojnásobne zvýšiť kapacitu odberných miest. Implementovali sme systém tak, že nie je nutné tlačiť papierové potvrdenie s výsledkom a teda ani zbytočne čakať na odbernom mieste. Výsledok testu totiž príde zamestnancovi krátko po jeho vyhodnotení formou SMS správy. Odpadlo tak čakanie v radoch na odberných miestach. Systém zároveň každému zamestnancovi vygeneruje do e-mailu certifikát, ktorý oprávňuje nielen k vstupu na pracovisko MPO, ale taktiež pre vstup do ďalších budov štátnej správy.