Mobilní aplikace

Aplikace na covid testování zaměstnanců.

Aplikace pro on-line registraci, management a reporting zaměstnanců na covid testování.

ZADÁNÍ

Vzhledem k nutnosti rychle splnit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o povinnosti zajistit testování zaměstnanců v podnicích nad 250 zaměstnanců se zadání tvořilo postupně a agilně. Prvotní zadání znělo vytvořit registrační formulář na jednotlivé testovací dny tak, aby byl dostupný on-line nejen pro zaměstnance MPO, ale i pro přidružené organizace z resortu MPO a zdravotnický personál, který měl provádět testy. Primárním cílem bylo zabránit tvoření front na odběrných místech, v druhé řadě pak bylo nutné získat potřebnou evidenci pro tvorbu týdenního reportu o výsledcích testovaní.

Praxe v průběhu prvního týdne však ukázala, že bude efektivnější testovat zaměstnance v režii samotného ministerstva, tedy bez zapojení externích zdravotníků. Z tohoto důvodu bylo nutné agilně rozšířit zadání tak, aby bylo možné poskytnout softwarovou podporu pro personál provádějící službu na odběrových místech.

naše řešení

Využili jsme náš stávající produkt, který umožňuje zaměstnancům rychlou registraci na preferovaný termín antigenního testování. Po zarezervování termínu každý obdrží potvrzující e-mailovou zprávu s přesným místem, termínem a instrukcemi. Na samotné odběrové místo přichází zaměstnanec přesně na čas a po odběru ihned opouští prostory odběrného místa – díky našemu systému nemusí čekat na výsledek, který mu pohodlně přijde formou SMS spolu s elektronickým certifikátem do e-mailové schránky. To šetří zaměstnancům nejen jejich čas, ale zároveň i minimalizuje riziko jejich potencionálního nakažení při čekání na odběrovém místě.

V průběhu projektu bylo taktéž nutné softwarově zabezpečit pracovníky na samotném odběrovém místě. Naše rozhraní jsme proto rozšířili o možnost přihlášení zdravotnických brigádníků, kteří v systému přijímají objednané zaměstnance, zaevidují k nim příslušné číslo testovací kazety a po určeném čase zaznačí výsledek testu. To výrazně přispělo k zrychlení evidence a následnému rozšíření kapacity odběrného místa.

Výsledky

Řešení bylo nasazené extrémně rychle, doslova z pátku do pondělí, přičemž v neděli byla aplikace již připravená do testovacího režimu. V průběhu implementace požadovaných rozšířených funkcionalit se nám společně se zákazníkem podařilo dvojnásobně zvýšit kapacitu odběrných míst. Implementovali jsme systém tak, že není nutné tlačit papírové potvrzení s výsledkem a tedy ani zbytečně čekat na odběrném místě. Výsledek testu totiž přijde zaměstnancovi krátce po jeho vyhodnocení formou SMS zprávy. Odpadlo tak čekání ve frontách na odběrných místech. Systém zároveň každému zaměstnanci vygeneruje do e-mailu certifikát, který opravňuje nejen ke vstupu na pracoviště MPO, ale taktéž pro vstup do dalších budov státní správy.