ChatbotyCZ

Dôvera odbřemenila svá call-centra.

Chatbot v pojišťovně Dôvera není již žádným nováčkem, stále se zlepšuje, doplňuje nové znalosti a pomůže i s ročním zúčtováním pojistného.

ZADÁNÍ

Virtuální poradce se v pojišťovně osvědčil na více „frontách“. Denně ho využije několik tisíc lidí, pomůže jednoduše se zorientovat, komunikuje velmi srozumitelně a jasně pomocí jednoduchých otázek a opdovědí. Na základě spokojenosti s našimi předchozími řešeními pojišťovna zadala pro chatbota nové téma – roční zúčtování pojištění. Úkolem chatbotu je zjednodušit a urychlit komunikaci s klienty, usnadnit vyhledávání informací, odlehčit call centrum od často se opakujících otázek a zefektivnit práci operátorů. Naším úkolem je docílit i to, aby se pojištěnci s doplňujícím otázkami s důvěrou :-) obrátili na našeho chatbota.

naše řešení

Náš tým si nastudoval problematiku ročního zúčtování, navrhl logiku, jak má chatbot komunikovat a vytvořil konverzační scénáře pro jednotlivé typy pojištěnců. Ve spolupráci s klientem jsme zpracovali nejběžnější situace a otázky tak, aby chatbot dokázal co nejefektivněji odpovědět přesně na to, co klienty zajímá. Chatbot vysvětlí, zda mají zúčtování očekávat, jak se k němu dostanou, i co dělat, pokud mají k němu nějaké výhrady.

Na kontaktní centrum se denně obrací množství klientů, přičemž velká část z nich klade docela jednoduché otázky. Ptají se například i na to, co dělat s přeplatkem či nedoplatkem? Chatbot má v tom perfektní přehled, zná odpovědi na mnohé jiné otázky a odpoví stejně fundovaně zaměstnancům, zaměstnavatelům nebo OSVČ.

Výsledky

Chatbota neustále zlepšujeme a učíme ho novému konverzačnímu obsahu. Stal se tak skutečným virtuálním asistentem, který odvádí obrovské množství práce, zvládá běžnou agendu a poskytuje informace tehdy, když je to potřeba. Ušetří množství času a peněz v podobě lidských zdrojů, pracovníků call centra odlehčil od rutinních opakujících se otázek a ti mají možnost věnovat se specifickým případům. Klienti pojišťovny získali zároveň skvělou možnost – kdykoliv v průběhu roku si mohou pomocí našeho chatbota zjistit vše, co je o ročním zúčtování zajímá.

Zákaznické služby mají obrovský význam a my děkujeme za opětovnou důvěru :-)

https://www.dovera.sk/platitel/zamestnavatel/tema-rocne-zuctovanie/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2020

Chatbot v pojišťovně Dôvera Vám poradí, kdy a jaké změny musíte oznámit pojišťovně.

ZADÁNÍ

Po úspěšné komunikaci s pojištěnci pojišťovny Dôvera o získání Zubního benefitu nás naše spolupráce přivedla k vytvoření již druhého chatbotu na webových stránkách pojišťovny. Klient nám popsal situaci s povinností podávat a ukázal nám nesčetné množství otázek souvisejících s tímto tématem, které jsou denně adresovány na jejich kontaktní centrum. Hlavním úkolem chatbotu tak bylo odlehčení především rutinní agendy klienstkého centra.

naše řešení

Prostudovali a zpracovali jsme co největší množství různých situací, do kterých se pojištěnci dostávají. Z každé z nich jsme vytvořili konverzaci, ve které chatbot jednoduchou a srozumitelnou formou radí pojištěncům, na co všechno mají myslet při oznamování zdravotní pojišťovně a také jak to co nejrychleji udělají.

Výsledky

současnosti je náš chatbot plnohodnotnou součástí kontaktního centra, přátelsky odpovídá na otázky 24 hodin denně a zároveň sbírá údaje o preferencích uživatelů s ohledem na doplnění dalších frekventovaných situací v budoucnosti. Rozhovor s naším chatbotem je rychlý, s přímou volbou na situaci, kterou pojištěnci hledají a bez nutnosti vyhledávání a zdlouhavého čtení na webové stránce. Na kontaktní centrum se tak obrací menší počet uživatelů.

Promluvte si s chatbotem na https://www.dovera.sk/poistenec/oznamovacie-povinnosti-a-platenie-poistneho#chatbot-screen-wrap

Dôvera přispívá svým pojištěncům na zdravý úsměv. Náš chatbot poradí jak na to rychle a jednoduše.

ZADÁNÍ

Dôvera je v současnosti největší soukromou zdravotní pojišťovnou na Slovensku a zabezpečuje zdravotní péči pro 1,4 milionu pojištěnců. Ročně poskytuje příspěvek na zubní ošetření tisícům svých klientů. Mnozí z nich však potřebují při vybavení své žádosti pomoc, kterou pojišťovna poskytovala dosud jen přes své kontaktní centrum. S cílem urychlit a zlepšit servis pro své pojištěnce nás pojišťovna oslovila se zadáním na vytvoření nového komunikačního kanálu – chatbotu.

naše řešení

Na web stránku pojišťovny Dôvera jsme nasadili komunikačního asistenta – chatbota. Rychle, jednoduše a přátelským způsobem vysvětluje pojištěncům, jak si po aktivaci mobilní aplikace mohou uplatnit Zubní benefit, na jaké typy ošetření se příspěvek vztahuje nebo i to, zda je zubař smluvním partnerem pojišťovny. Chatbot upozorní i na důležitý fakt, že žádost je třeba podat nejpozději v den ošetření a vysvětlí po krocích přesný postup podání žádosti. Výhoda Zdravé zuby patří mezi nejoblíbenější výhody a chatbot informuje také o tom, že díky ní mohou pojištěnci získat příspěvek na zubní ošetření nebo dentální hygienu až čtyřikrát ročně.

Výsledky

Zdravotní pojišťovna Dôvera staví na první místo své pojištěnce a chce jim nabízet co nejlepší služby. Proto není ničím výjimečným, že využívá i moderní a inovativní řešení, které její pojištěnci jednoznačně uvítali. Více než 60% uživatelů pokračovalo v konverzaci s chatbotem a více než 90% z nich uvedlo, že se dozvěděli potřebné informace a tento způsob komunikace jim vyhovuje. Chatbot, jako nový atraktivní komunikační kanál, pomáhá klientům pojišťovny s nejčastějšími dotazy či problémy a rozhovor s ním je efektivní. Díky našemu řešení ušetří kontaktní centrum pojišťovny množství času a může se soustředit na složitější otázky.