Milióny konverzácií.


Komunikujte tak, aby Vám rozumeli. Objavujte. Inovujte. Buďte kreatívni. 

Podporte svojich zákazníkov nepretržite a vybavte najčastejšie otázky rýchlo a efektívne.

Potrebujete podporiť predaj, vylepšiť zákaznícky servis alebo skvalitniť internú komunikáciu? Náš inteligentný chatbot je tu „vždy k Vašim službám“. 


24/7/365

Chatbot je pripravený pomáhať Vašim zákazníkom kedykoľvek. Nikdy nespí a neberie si dovolenku. Poskytuje konzistentnú podporu a môžete si byť istí, že každý Váš zákazník dostane potrebnú pomoc.

Osobná komunikácia

Chatbot ponúka unikátnu komunikáciu s Vašimi zákazníkmi. Hovorí jazykom Vášho zákazníka, je rýchly, efektívny a poskytuje konverzačné zážitky "out of the box".

Analýza a dáta

Získate cenné informácie. Lepšie čísla a dáta Vám umožnia merať to, na čom Vám záleží. Robte svoje obchodné rozhodnutia na základe reálnych údajov a porastie aj spokojnosť Vašich zákazníkov.

Náš chatbot je vždy vytvorený ľuďmi a pre ľudí.


Pri vývoji chatbota si zakladáme na individuálnom prístupe. Rozumieme biznisu našich zákazníkov a nespoliehame sa iba na technológie. V prvom rade sme ľudia, ktorí sa vždy prihovárajú zrozumiteľným jazykom. Komunikujte chatbotom presne podľa vašich predstáv.

KOMUNIKUJTE

Myslite dopredu a podporte značku. Chatbot pomocou obojsmerných konverzácií zefektívni a zrýchli podporu, ušetrí čas a umožní Vám sústrediť sa na dôležitejšie ciele.

OBJAVUJTE

Oslovte zákazníkov a porozprávajte sa s nimi skôr, ako sa vôbec spýtajú. Chatbot Vám pomôže zaujať zákazníkov v pravý okamih a skráti čas reakcie okamžitými odpoveďami.

INOVUJTE

Ponúknite Vašim zákazníkom nový komunikačný kanál, ktorý Vám pomôže zvýšiť ich spokojnosť. Zároveň dokážete analýzou konverzácií chatbota predvídať ich potreby a byť vždy o krok dopredu.

BUĎTE KREATÍVNI

Prispôsobte sa meniacim potrebám v reálnom čase. Chatbot je škálovateľný, dokáže vykonávať tisíce funkcií a konverzácií naraz. Zvoľte si jeho osobnosť a premeňte konverzáciu so zákazníkom na zábavu.

Začnite jednoducho.

Komunikujte efektívne a buďte Vašim zákazníkom stále poruke. Nezáleží na tom, v čom podnikáte. Chatbot reaguje okamžite a odpovedá 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Okrem toho maximálne vychádza v v ústrety Vašim zákazníkom a aj preto pôsobí čoraz ľudskejšie.


Zákaznícky servis


Vylepšite zákaznícky servis a dotiahnite Vaše služby k dokonalosti. Zefektívnite komunikáciu a buďte k dispozícii 24/7 tak, aby každý zákazník dostal potrebnú pomoc presne vtedy, keď ju potrebuje.

 • Poskytne zákaznícku podporu aj mimo pracovných hodín a bez dlhého čakania. 
 • Odľahčí call centrum a ušetrí Vaše náklady.
 • Vyrieši najčastejšie kladené otázky a zákazníkovi poskytne okamžitú a presnú odpoveď.
 • Pomôže s nahlásením technických problémov, vyhľadaním pobočiek či prepojí na operátora.
 • Štruktúru otázok a odpovedí je možné kedykoľvek meniť.

Podpora predaja


Vytvorte nové predajné príležitosti a zvýšte svoje tržby pomocou inteligentného chatbota. Zlepšite efektivitu predaja a získajte spätnú väzbu. Vyhodnocujte názory Vašich zákazníkov a zlepšite zákaznícku spokojnosť na základe získaných dát.

 • Pomôže pri výbere a predaji správnych produktov a služieb (presales).
 • Odporučí doplnkové produktov alebo služby (upsell/crosssell).
 • Komunikuje atraktívne a simuluje konverzáciu obvyklú v zadanej cieľovej skupine.
 • Rýchle vybaví časté a opakované zákaznícke otázky a je dostupný 24/7/365.
 • Zmeria spokojnosť a na základe analýzy dát dokáže pomôcť zlepšiť služby.
 • Prepojí klienta s kalendárom, umožní naplánovať osobný alebo online termín stretnutia s obchodníkom.
 • Prepojí na operátora v prípade potreby.

Služba občanom


Komunikujte s občanmi moderným a inovatívnym spôsobom, sprostredkujte dôležité informácie okamžite a bez zdĺhavého vyhľadavánia.

 • Sprostredkuje najaktuálnejšie informácie v mimoriadnych situáciách.
 • Odľahčí kontaktné centrum v čase špičky.
 • Informuje prehľadne a jednoducho o nariadeniach, vyhláškach či zmenách.
 • Pomôže vyplniť a podať formuláre.
 • Uľahčí komunikáciu s úradmi bez fyzickej návštevy a čakania.
 • Poskytuje uzavreté otázky a odpovede, tým urýchľuje konverzáciu a zjednoduší kladenie otázok.
 • Umožňuje vykonať prieskum.

HR a interná komunikácia


Získajte viac času na dôležitejšiu prácu.

Využite výhody technológie, ktorá sa prispôsobí potrebám Vašej spoločnosti a získajte viac času na osobnejšiu komunikáciu so zamestnancami.

 • Zrýchli náborový proces a pomôže s „predvýberom“ správnych kandidátov.
 • Dohodne termín schôdzky.
 • Zefektívni rôzne HR procesy - sprostredkuje informácie ku pracovnej náplni či o spoločnosti.
 • Zjednoduší adaptáciu novým zamestnancom.
 • Umožní vykonať prieskum, vyhodnotiť spokojnosť a motivovať zamestnancov.
 • Dokáže v prípade potreby poskytnúť technickú podporu.

Rozšírte svoj biznis a vytvorte si s nami ideálneho chatbota!

Spolu nájdeme riešenie, ktoré posunie Váš biznis dopredu. Tešíme sa na spoluprácu.

Vytvorme spoločne jedinečný zážitok z komunikácie.

Spoločne s Vami urobíme základnú analýzu, zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom bude chatbot nasadený a na základe toho stanovíme ciele.

Na základe zadania navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie Vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a pripravíme cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Najskôr vytvoríme modelový prípad použitia s rýchlou realizáciou a najväčším prínosom. Túto úvodnú fázu môže sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať zákazníkov k používaniu chatbota.

Na základe výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý z pripravených prípadov využitia chatbota prinesie pre Vás najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Nasadíme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej kvalitatívnej úrovni pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov. V tejto fáze je už možné pomocou chatbota realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu čí hľadať nové cesty na akvizíciu zákazníkov.

Pridajte sa k našim spokojným klientom