Energetický menežment


Smart metering aneb inteligentní měřící systémy dokážou sbírat, zpracovat a přenášet údaje o spotřebě různých veličin jako například elektřiny, tepla, vody, plynu, stlačeného vzduchu anebo výkonu strojů. Nejdůležitějším přínosem takových měření jsou úspory energí. My je pro naše zákazníky získat dokážeme.

Komplexní řešení v oblasti energetiky

Naše řešení pro oblast energetiky jsou navrhnuté podle požadavků a specifik našich zákazníků. Analyzujeme Váš současný stav, optimalizujeme náklady na energie a pokračujeme souvisícími poradenskými službami.

Návratnost investicí v krátkém čase

Před navrhnutím vhodného řešení vypracujeme pro klienty důslednou analýzu, která nám umožňuje vypočítat návratnost investice našeho řešení ještě před implementací daného projektu.

Chatbot


Inovace v oblasti automatizace komunikace umožňují firmám oslovit širší skupiny zákazníků, získávat od nich hodnotnou zpětnou vazbu a zkvalitňovat svoje produkty a služby. Bez potřeby budovat nákladná kontaktní centra tak mohou dosáhnout konzistentní zákaznické spokojenosti.

Nepřetržitě k dispozici

Chatbot je připravený začít konverzaci s Vašimi zákazníky kdykoliv 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Komunikuje s více zákazníky současně, nikoho nenechává čekat a je  vždy v příjemné náladě.

Spokojenost zákazníků

Díky personalizované osobnosti vystupuje chatbot vůči zákazníkovi přirozeně. V podobě rozhovoru nabízí produkty, odpovídá na otázky, nebo dokáže pomoci při výběru vhodného produktu anebo služby.

Mobilní aplikace


S vlastní mobilní aplikací udržujete s Vašimi zákazníky bližší a častější kontakt.

Vývoj na míru

Vaše očekávání zpracováváme do návrhů a dodáváme aplikace vyvinuté na míru pro Vaši společnost.

Podpora řešení

I po vyvinutí a implementaci aplikace poskytujeme plnou podporu pro Vaše zákazníky a zaměstnance.

Adopční kampaně


Ze zkušeností víme, že přijetí změny a přechod na Office 365 u větší skupiny lidí vyžaduje víc než jen jeho instalaci a aktivaci u všech uživatelů. Proto poskytujeme adopční kampaně pro tyto řešení.

Efektivní interní komunikace

Jasnost dohod a termínů, menší časová investice do výměny informací a slaďování termínů - i takovéto jsou výhody Office 365.

Cílená externí komunikace

Office 365 Vám nabízí širší škálu nástrojů na sdílení informací, dostupnost, zastupitelnost a jasnost při dohodách.