Energetický manažment


Smart metering alebo Inteligentné meracie systémy dokážu zbierať, spracovať a prenášať údaje o spotrebe rôznych veličín, ako napríklad elektriny, tepla, vody, plynu, svetla, stlačeného vzduchu alebo výkonu strojov. Najdôležitejším prínosom takýchto meraní sú úspory energií. My ich pre našich zákazníkov získavame.

Komplexné riešenia v oblasti energetiky

Naše riešenia pre oblasť energetiky sú navrhnuté podľa požiadaviek a špecifík našich zákazníkov. Analyzujeme Váš súčasný stav, optimalizujeme náklady na energie a pokračujeme súvisiacimi poradenskými službami.

Návratnosť investícií v krátkom čase

Pred navrhnutím vhodného riešenia vypracujeme pre klientov dôslednú analýzu, ktorá nám umožňuje vypočítať návratnosť investícií nášho riešenia ešte pred implementáciou daného projektu.

Chatbot


Inovácie v oblasti automatizácie komunikácie umožňujú firmám osloviť širšie skupiny zákazníkov, získavať od nich hodnotnú spätnú väzbu a skvalitňovať svoje produkty a služby. Bez potreby budovať nákladné kontaktné centrá tak môžu dosiahnuť konzististentnosť  zákazníckej spokojnosti.

Nepretržite k dispozícii

Chatbot je pripravený začať konverzáciu s Vašimi zákazníkmi kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Komunikuje s viacerými zákazníkmi súčasne, nikoho nenecháva čakať a je navyše vždy v príjemnej nálade.

Spokojnosť zákazníkov

Vďaka personalizovanej osobnosti vystupuje chatbot pre zákazníka prirodzene. V podobe rozhovoru ponúka produkty, odpovedá na otázky, či dokáže pomôcť pri výbere vhodného produktu alebo služby.

Mobilné aplikácie


S vlastnou mobilnou aplikáciou udržiavate s Vašimi zákazníkmi bližší a častejší kontakt.

Vývoj na mieru

Vaše očakávania spracúvame do návrhov a dodávame aplikácie vyvinuté na mieru pre Vašu spoločnosť.

Podpora riešení

Aj po vývine a implementácii aplikácie poskytujeme plnú podporu pre Vašich zákazníkov a zamestnancov.

Adopčné kampane


Zo skúsenosti vieme, že prijatie zmeny a prechod na Office 365 u väčšej skupiny ľudí vyžaduje viac ako len jeho inštaláciu na všetky počítače. Preto poskytujeme adopčné kampane pre tieto riešenia.

Efektívna interná komunikácia

Jasnosť dohôd a termínov, menšia časová investícia do výmeny informácií a zlaďovania termínov - aj takéto sú výhody Office 365.

Cielená externá komunikácia

Office 365 Vám ponúka širšiu ponuku nástrojov na zdieľanie informácií, dostupnosť, zastupiteľnosť a jasnosť pri dohodách.