VERZIA E 3 SK Chatbot


Keď chatbot nie je iba chat.


Komunikujte tak, aby Vám rozumeli. Objavujte. Inovujte. Buďte kreatívni. 

Podporte svojich zákazníkov a vybavte najčastejšie otázky rýchlo a efektívne.

Potrebujete podporiť predaj, vylepšiť zákaznícky servis alebo skvalitniť internú komunikáciu? Náš inteligentný chatbot je tu „vždy k Vašim službám“. 


24/7/365

Chatbot je pripravený pomáhať Vašim zákazníkom kedykoľvek. Nikdy nespí, neberie si dovolenku a môžete si byť istí, že každý Váš zákazník dostane potrebnú pomoc.

Osobná komunikácia

Chatbot ponúka unikátnu komunikáciu s Vašimi zákazníkmi. Hovorí jazykom Vášho zákazníka, je rýchly, efektívny a poskytuje konverzačné zážitky "out of the box".

Analýza a dáta

Chatbot prinesie cenné informácie. Lepšie čísla a dáta Vám umožnia merať, na čom Vám záleží. Robte obchodné rozhodnutia na základe reálnych údajov a porastie aj spokojnosť Vašich zákazníkov.

Začnite jednoducho.

Komunikujte efektívne a buďte Vašim zákazníkom stále poruke. Nezáleží na tom, v čom podnikáte. Chatbot reaguje okamžite a odpovedá 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Okrem toho maximálne vychádza v v ústrety Vašim zákazníkom a aj preto pôsobí čoraz ľudskejšie.


Zákaznícky servis


Vylepšite zákaznícky servis a dotiahnite Vaše služby k dokonalosti. Zefektívnite komunikáciu a buďte k dispozícii 24/7 tak, aby každý zákazník dostal potrebnú pomoc presne vtedy, keď ju potrebuje.

 • Poskytne zákaznícku podporu aj mimo pracovných hodín a bez dlhého čakania. 
 • Odľahčí call centrum a ušetrí Vaše náklady.
 • Vyrieši najčastejšie kladené otázky a zákazníkovi poskytne okamžitú a presnú odpoveď.
 • Pomôže s nahlásením technických problémov, vyhľadaním pobočiek či prepojí na operátora.
 • Štruktúru otázok a odpovedí je možné kedykoľvek meniť.

Podpora predaja


Vytvorte nové predajné príležitosti a zvýšte svoje tržby pomocou inteligentného chatbota. Zlepšite efektivitu predaja a získajte spätnú väzbu. Vyhodnocujte názory Vašich zákazníkov a zlepšite zákaznícku spokojnosť na základe získaných dát.

 • Pomôže pri výbere a predaji správnych produktov a služieb (presales).
 • Odporučí doplnkové produktov alebo služby (upsell/crosssell).
 • Komunikuje atraktívne a simuluje konverzáciu obvyklú v zadanej cieľovej skupine.
 • Rýchle vybaví časté a opakované zákaznícke otázky a je dostupný 24/7/365.
 • Zmeria spokojnosť a na základe analýzy dát dokáže pomôcť zlepšiť služby.
 • Prepojí klienta s kalendárom, umožní naplánovať osobný alebo online termín stretnutia s obchodníkom.
 • Prepojí na operátora v prípade potreby.

Služba občanom


Komunikujte s občanmi moderným a inovatívnym spôsobom, sprostredkujte dôležité informácie okamžite a bez zdĺhavého vyhľadavánia.

 • Sprostredkuje najaktuálnejšie informácie v mimoriadnych situáciách.
 • Odľahčí kontaktné centrum v čase špičky.
 • Informuje prehľadne a jednoducho o nariadeniach, vyhláškach či zmenách.
 • Pomôže vyplniť a podať formuláre.
 • Uľahčí komunikáciu s úradmi bez fyzickej návštevy a čakania.
 • Poskytuje uzavreté otázky a odpovede, tým urýchľuje konverzáciu a zjednoduší kladenie otázok.
 • Umožňuje vykonať prieskum.

HR a interná komunikácia


Získajte viac času na dôležitejšiu prácu.

Využite výhody technológie, ktorá zásadne mení prístup k ľuďom a ľudským zdrojom. Chatbot uľahčí zdĺhavú a rutinnú prácu, zbavíte sa administratívy a získate čas na osobnejšiu komunikáciu so zamestnancami.

 • Zrýchli náborový proces a pomôže s „predvýberom“ správnych kandidátov.
 • Dohodne termín schôdzky.
 • Zefektívni rôzne HR procesy - sprostredkuje informácie ku pracovnej náplni či o spoločnosti.
 • Zjednoduší adaptáciu novým zamestnancom.
 • Umožní vykonať prieskum, vyhodnotiť spokojnosť a motivovať zamestnancov.
 • Dokáže v prípade potreby poskytnúť technickú podporu.

Náš chatbot je vždy vytvorený ľuďmi a pre ľudí.


Pri vývoji chatbota si zakladáme na individuálnom prístupe. Snažíme sa porozumieť našim klientom a nespoliehame sa iba na technológie. V prvom rade sme ľudia, ktorí sa vždy prihovárajú zrozumiteľným jazykom. Komunikujte s naším chatbotom presne podľa Vašich predstáv.

KOMUNIKUJTE

Chatbot pomocou obojsmerných konverzácií zefektívni a zrýchli komunikáciu, ušetrí čas a umožní Vám sústrediť sa na dôležitejšie ciele. Myslite dopredu a podporte značku.

OBJAVUJTE

Oslovte zákazníkov a porozprávajte sa s nimi skôr, ako sa vôbec spýtajú. Chatbot Vám pomôže zaujať zákazníkov v pravý okamih a skráti čas reakcie okamžitými odpoveďami.

INOVUJTE

Ponúknite zákazníkom nový komunikačný kanál, ktorý Vám pomôže zvýšiť ich spokojnosť. Zároveň dokážete analýzou konverzácií chatbota predvídať potreby Vašich zákazníkov a byť vždy o krok vpredu.

BUĎTE KREATÍVNI

Zvoľte si osobnosť chatbota a premeňte konverzáciu so zákazníkom na zábavu. Prispôsobte sa meniacim potrebám v reálnom čase. Chatbot je škálovateľný, dokáže naraz vykonávať tisíce funkcií a konverzácií.

Rozšírte svoj biznis a vytvorte si s nami ideálneho chatbota!

Spolu nájdeme riešenie, ktoré posunie Váš biznis dopredu.

Vytvorme spoločne jedinečný zážitok z komunikácie.

Spoločne s Vami urobíme základnú analýzu, zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom bude chatbot nasadený a na základe toho stanovíme ciele.

Na základe zadania navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie Vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a pripravíme cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré uviesť do praxe celú funkcionalitu chatbota naraz. Najskôr vytvoríme modelový prípad použitia s rýchlou realizáciou a najväčším prínosom. Túto úvodnú fázu môže sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať zákazníkov k využívaniu chatbota.

Na základe výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý z pripravených prípadov využitia chatbota prinesie pre Vás najväčšiu hodnotu. Začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Nasadíme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej kvalitatívnej úrovni pokračujeme ďaľším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov. V tejto fáze je už možné pomocou chatbota realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu či hľadať nové cesty na akvizíciu zákazníkov.

Pridajte sa k našim spokojným klientom


(VERZIA E 2 SK) Chatbot


Milióny konverzácií.


Komunikujte tak, aby Vám rozumeli. Objavujte. Inovujte. Buďte kreatívni. 

Podporte svojich zákazníkov nepretržite a vybavte najčastejšie otázky rýchlo a efektívne.

Potrebujete podporiť predaj, vylepšiť zákaznícky servis alebo skvalitniť internú komunikáciu? Náš inteligentný chatbot je tu „vždy k Vašim službám“. 


24/7/365

Chatbot je pripravený pomáhať Vašim zákazníkom kedykoľvek. Nikdy nespí a neberie si dovolenku. Poskytuje konzistentnú podporu a môžete si byť istí, že každý Váš zákazník dostane potrebnú pomoc.

Osobná komunikácia

Chatbot ponúka unikátnu komunikáciu s Vašimi zákazníkmi. Hovorí jazykom Vášho zákazníka, je rýchly, efektívny a poskytuje konverzačné zážitky "out of the box".

Analýza a dáta

Získate cenné informácie. Lepšie čísla a dáta Vám umožnia merať to, na čom Vám záleží. Robte svoje obchodné rozhodnutia na základe reálnych údajov a porastie aj spokojnosť Vašich zákazníkov.

Náš chatbot je vždy vytvorený ľuďmi a pre ľudí.


Pri vývoji chatbota si zakladáme na individuálnom prístupe. Rozumieme biznisu našich zákazníkov a nespoliehame sa iba na technológie. V prvom rade sme ľudia, ktorí sa vždy prihovárajú zrozumiteľným jazykom. Komunikujte chatbotom presne podľa vašich predstáv.

KOMUNIKUJTE

Myslite dopredu a podporte značku. Chatbot pomocou obojsmerných konverzácií zefektívni a zrýchli podporu, ušetrí čas a umožní Vám sústrediť sa na dôležitejšie ciele.

OBJAVUJTE

Oslovte zákazníkov a porozprávajte sa s nimi skôr, ako sa vôbec spýtajú. Chatbot Vám pomôže zaujať zákazníkov v pravý okamih a skráti čas reakcie okamžitými odpoveďami.

INOVUJTE

Ponúknite Vašim zákazníkom nový komunikačný kanál, ktorý Vám pomôže zvýšiť ich spokojnosť. Zároveň dokážete analýzou konverzácií chatbota predvídať ich potreby a byť vždy o krok dopredu.

BUĎTE KREATÍVNI

Prispôsobte sa meniacim potrebám v reálnom čase. Chatbot je škálovateľný, dokáže vykonávať tisíce funkcií a konverzácií naraz. Zvoľte si jeho osobnosť a premeňte konverzáciu so zákazníkom na zábavu.

Začnite jednoducho.

Komunikujte efektívne a buďte Vašim zákazníkom stále poruke. Nezáleží na tom, v čom podnikáte. Chatbot reaguje okamžite a odpovedá 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Okrem toho maximálne vychádza v v ústrety Vašim zákazníkom a aj preto pôsobí čoraz ľudskejšie.


Zákaznícky servis


Vylepšite zákaznícky servis a dotiahnite Vaše služby k dokonalosti. Zefektívnite komunikáciu a buďte k dispozícii 24/7 tak, aby každý zákazník dostal potrebnú pomoc presne vtedy, keď ju potrebuje.

 • Poskytne zákaznícku podporu aj mimo pracovných hodín a bez dlhého čakania. 
 • Odľahčí call centrum a ušetrí Vaše náklady.
 • Vyrieši najčastejšie kladené otázky a zákazníkovi poskytne okamžitú a presnú odpoveď.
 • Pomôže s nahlásením technických problémov, vyhľadaním pobočiek či prepojí na operátora.
 • Štruktúru otázok a odpovedí je možné kedykoľvek meniť.

Podpora predaja


Vytvorte nové predajné príležitosti a zvýšte svoje tržby pomocou inteligentného chatbota. Zlepšite efektivitu predaja a získajte spätnú väzbu. Vyhodnocujte názory Vašich zákazníkov a zlepšite zákaznícku spokojnosť na základe získaných dát.

 • Pomôže pri výbere a predaji správnych produktov a služieb (presales).
 • Odporučí doplnkové produktov alebo služby (upsell/crosssell).
 • Komunikuje atraktívne a simuluje konverzáciu obvyklú v zadanej cieľovej skupine.
 • Rýchle vybaví časté a opakované zákaznícke otázky a je dostupný 24/7/365.
 • Zmeria spokojnosť a na základe analýzy dát dokáže pomôcť zlepšiť služby.
 • Prepojí klienta s kalendárom, umožní naplánovať osobný alebo online termín stretnutia s obchodníkom.
 • Prepojí na operátora v prípade potreby.

Služba občanom


Komunikujte s občanmi moderným a inovatívnym spôsobom, sprostredkujte dôležité informácie okamžite a bez zdĺhavého vyhľadavánia.

 • Sprostredkuje najaktuálnejšie informácie v mimoriadnych situáciách.
 • Odľahčí kontaktné centrum v čase špičky.
 • Informuje prehľadne a jednoducho o nariadeniach, vyhláškach či zmenách.
 • Pomôže vyplniť a podať formuláre.
 • Uľahčí komunikáciu s úradmi bez fyzickej návštevy a čakania.
 • Poskytuje uzavreté otázky a odpovede, tým urýchľuje konverzáciu a zjednoduší kladenie otázok.
 • Umožňuje vykonať prieskum.

HR a interná komunikácia


Získajte viac času na dôležitejšiu prácu.

Využite výhody technológie, ktorá sa prispôsobí potrebám Vašej spoločnosti a získajte viac času na osobnejšiu komunikáciu so zamestnancami.

 • Zrýchli náborový proces a pomôže s „predvýberom“ správnych kandidátov.
 • Dohodne termín schôdzky.
 • Zefektívni rôzne HR procesy - sprostredkuje informácie ku pracovnej náplni či o spoločnosti.
 • Zjednoduší adaptáciu novým zamestnancom.
 • Umožní vykonať prieskum, vyhodnotiť spokojnosť a motivovať zamestnancov.
 • Dokáže v prípade potreby poskytnúť technickú podporu.

Rozšírte svoj biznis a vytvorte si s nami ideálneho chatbota!

Spolu nájdeme riešenie, ktoré posunie Váš biznis dopredu. Tešíme sa na spoluprácu.

Vytvorme spoločne jedinečný zážitok z komunikácie.

Spoločne s Vami urobíme základnú analýzu, zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom bude chatbot nasadený a na základe toho stanovíme ciele.

Na základe zadania navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie Vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a pripravíme cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Najskôr vytvoríme modelový prípad použitia s rýchlou realizáciou a najväčším prínosom. Túto úvodnú fázu môže sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať zákazníkov k používaniu chatbota.

Na základe výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý z pripravených prípadov využitia chatbota prinesie pre Vás najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Nasadíme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej kvalitatívnej úrovni pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov. V tejto fáze je už možné pomocou chatbota realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu čí hľadať nové cesty na akvizíciu zákazníkov.

Pridajte sa k našim spokojným klientom


(VERZIA E 1) Chatbot


Millions of conversations.


Engage. Analyse. Design. Organise. Let's chat.

Benefit with chatbot star qualities.

Support your customers around the clock.

24/7/365

Chatbot is ready and waiting to help customers any time. Chatbot helps you deliver consistent support and you can be sure every customer gets the help they need.

Personal connection

Create a personal connection with customers. Chatbot is always on, is fast and effective, speaks the language of a customer and delivers conversational experiences out of the box .

Analytics and data

Get valuable insights. Better numbers and quality reports let you measure successes and stay on target. Make your business decisions based on real data and better user experience follows.

We help you deliver conversational experiences out of the box.

100K

of hours saved

1000K

conversations handled with our chatbots


ENGAGE

Reach out and talk to customers before they even ask. Chatbots help to engage your customers at the right moment and shorten the wait time by answering immediately.

ANALYSE

Analyse chatbots conversations to anticipate customer needs and increase satisfaction. Create business goals and collect powerful insights.

DESIGN

Almost unlimited integrations, chatbots scale to execute upon thousands of functions and conversations at once. Chatbots adapt to changing needs in real time.

 

ORGANISE

Chatbots create two-way conversations that elevate both customer satisfaction and your brand, reduce service delivery time and allow to focus on high-value interactions.

Scale your business and create your ideal chatbot with us!

Let’s talk about how we can work together.

Team up with us and stand out from the crowd!

And how we work together?

Spoločne s vami urobíme základnú analýzu, zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom bude chatbot nasadený a na základe toho stanovíme ciele.

Na základe vašich predstáv navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a dodáme vám cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Najskôr vytvoríme modelový prípad použitia chatbota s rýchlouu realizáciou a najväčším prínosom. rýchlu realizáciu. Túto úvodnú fázu by mala sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať zákazníkov k používaniu chatbota.

Na základe výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý z pripravených prípadov využitia chatbota prinesie pre Vás najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Nasadzujeme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej úrovni kvality, pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov. V tejto fáze je už možné pomocou chatbota realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu používateľov a hľadať nové cesty na akvizíciu ďalších zákazníkov.

Join our satisfied customers


Mobilné aplikácie šablóna - zatiaľ nepoužitá

Testing progress bar

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Pixel Perfect

Uncode Theme is ultra professional, smooth and sleek, with a clean layout.

Adaptive Images

The Adaptive Images detects your visitor’s device screens size.

Page Builder

Uncode runs an enhanced and tailored version of Visual Composer.

Advanced Grid System

An innovative grid system that pushes layouts to the cutting edge...

Unpaired Flexibility

With 50+ Homepage ready to combine, building a layout has never been easier.

Dedicated Support

If you have any needs just open a support request in our Help Center.

WP Calendar

jún 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

The best way to work together on a Project.

Design better, faster, and more collaboratively with real-time, in-browser design collaboration and presentation tools.

Tons of Options

Typography

Category Tags

Images Selections

Easy Upload

Upload & Share

Share, Sync and Collaborate Securely.

Create context around your projects with flexible spaces to store, share, and talk about design ideas. Built-in layout options allow you to create visual hierarchy for your ideas. It’s simple, fast and easy to use. You can share your files through our mobile apps.

Find out more

98%

Of customers are satisfied with our professional support

100+

Amazing preset options to be mixed and combined

12sec

Average response time on live chat support channel

Motor-Car Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper libero non tortor ullamcorper, eget scelerisque lectus tincidunt. In eu elit egestas, aliquet odio et, accumsan arcu. Quisque at dictum justo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent in nunc aliquam, cursus sapien nec, maximus nisi. Duis elementum a dui vel tristique. Sed sed eleifend eros. Morbi sit amet rutrum tellus, sit amet tristique mauris. Mauris quis nisi non mauris viverra hendrerit. Mauris porta porttitor ipsum, non suscipit lorem tempor ac.

EASY TAXI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper libero non tortor ullamcorper, eget scelerisque lectus tincidunt. In eu elit egestas, aliquet odio et, accumsan arcu. Quisque at dictum justo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent in nunc aliquam, cursus sapien nec, maximus nisi. Duis elementum a dui vel tristique. Sed sed eleifend eros. Morbi sit amet rutrum tellus, sit amet tristique mauris. Mauris quis nisi non mauris viverra hendrerit. Mauris porta porttitor ipsum, non suscipit lorem tempor ac.


Mobilné aplikácie

Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu pre klienta z oblasti predaja a servisu osobných a úžitkových vozidiel. Pomocou našej aplikácie majú zákazníci možnosť rýchlo a jednoducho kontaktovať zvolenú pobočku alebo priamo kontaktovať predajcu zo širokej siete zastúpení na Slovensku. Cez aplikáciu sa dokážu promptne objednať na testovacie jazdy, servis vozidla alebo požiadať aj o prehľad možností financovania.

V súčasnosti vyvíjame mobilnú aplikáciu pre slovenskú spoločnosť poskytujúcu taxikárske služby. Náš dizajn staviame na zadefinovaných požiadavkách klienta a špecifikách lokálneho prostredia. Mobilná aplikácia bude slúžiť nielen dispečingu a vodičom taxíkov, ale aj priamo zákazníkom.


Homepage

Chatbot

Inovácie v oblasti automatizácie komunikácie umožňujú firmám osloviť širšie skupiny zákazníkov, získavať od nich hodnotnú spätnú väzbu a skvalitňovať svoje produkty a služby. Bez potreby budovať nákladné kontaktné centrá tak môžu dosiahnuť konzistentnosť zákazníckej spokojnosti.

viac o chatbotoch

Internet of Things

Smart metering alebo Inteligentné meracie systémy dokážu zbierať, spracovať a prenášať údaje o spotrebe rôznych veličín, napríklad elektriny, tepla, vody, plynu, svetla, stlačeného vzduchu alebo výkonu strojov. Najdôležitejším prínosom takýchto meraní sú úspory energií. My ich našim klientom získavame.

viac o iot

Mobilné aplikácie a vývoj na mieru

Inteligentné telefóny sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej komunikácie. Vývoj vhodnej mobilnej aplikácie tak môže pomôcť osloviť zákazníkov im prirodzeným komunikačným spôsobom. Navyše, s vlastnou mobilnou aplikáciou udržiavate s vašimi zákazníkmi kontakt častejšie.

viac o mobilných aplikáciách

Adopčné kampane

Zvýšte produktivitu vašich zamestnancov a ukážte im, ako odbornejšie využívať najmä kolaboratívne nástroje balíka Microsoft Office.
Výsledkom bude zrýchlenie práce, úspory času, zníženie chybovosti, ale aj zaujímavá redukcia objemu skutočne potrebných licencií Microsoft.

viac o adopčných kampaniach

Tím

Sme súdržným vzájomne sa dopĺňúcim tímom. Baví nás, čo robíme a naše zanietenie sa odráža aj v našich výsledkoch.

Výzvy

Nové výzvy sú pre nás motiváciou, nebojíme sa hľadať inovatívne riešenia a následne ich využiť pre našich klientov.

Inovácie

Neustále hľadáme nové spôsoby a posúvame sa vpred, reagujeme rýchlo na zmeny okolo nás, vďaka čomu prinášame modernejšie riešenia.

Odbornosť

Sme hrdí na svoju profesionálnu odbornosť. Vyvíjame vlastné riešenia a unikátne nástroje, ktoré následne aplikujeme spokojným klientom.

Rôznorodosť

Spolupracujeme s profesionálmi z rôznych oblastí. Odborná rôznorodosť nám umožňuje situácie vidieť z rôznych úhlov a navrhovať riešenia.

Klienti

Pozorne počúvame našich klientov. Dbáme o ich potreby, navrhujeme a prinášame riešenia špecifické pre ich situáciu, ciele a požiadavky.

Zodpovednosť

Veríme svojej práci a nebojíme sa určiť si vysoké ciele a následne prevziať zodpovednosť za svoje výsledky.

Rozhovor

V komunikácii kladieme dôraz na  otvorenosť a úprimnosť. Rozprávame jazykom, ktorý vedie k vzájomnému porozumeniu.

predu s.r.o.

 Jaskový rad 5/ 831 01 Bratislava

Fakturačné údaje

Radvanská 17 / 811 01 Bratislava

IČO: 47894687, DIČ: 2024136576
IČ DPH: SK2024136576

info@predu.sk

Tel: +421 951 108 701, +420 777 823 676


Chatbot

Chatbot je viac ako iba chat.

Poradí, zistí, odporučí, pobaví, zaujme.

Komunikujte chatbotom presne podľa vašich predstáv – zvoľte si jeho osobnosť, oslovte širšie skupiny zákazníkov a získajte od nich hodnotnú spätnú väzbu.

Nižšie náklady

Chatbot znižuje prevádzkové náklady vášho zákazníckeho centra a nahrádza rutinnú prácu zamestnancov.

Neustála dostupnosť

Zákazníkom je chatbot k dispozícii okamžite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo prispieva k pozitívnej reputácii vašej spoločnosti.

Zber dát

Komunikáciou s chatbotom mapujete, čo ľudí zaujíma, na čo sa najčastejšie pýtajú, ako reagujú na vaše produkty alebo služby.

Personalizovaný

Váš chatbot rozpráva jazykom a tónom, aký si zvolíte. Môže komunikovať formálne ale aj uvoľnene a je vždy v príjemnej nálade.

Podpora predaja

Zákazníkom odporučí vhodný typ produktu alebo služby, zodpovie ich otázky aj vysvetlí prednosti.

Interaktivita

Obojsmerná komunikácia s chatbotom  je pre zákazníkov často zaujímavejšia ako samostatné vyhľadávanie informácií.

Postup implementácie

Spoločne s vami urobíme základnú analýzu vašich potrieb. Zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom budete chatbota používať, s jeho marketingovými a technickými možnosťami. Stanovíme ciele chatbota.

Na základe vašich predstáv navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a dodáme vám cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Preto najprv vytvoríme taký prípad použitia chatbota, ktorý má najväčší prínos a rýchlu realizáciu. Túto úvodnú fázu bude sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať ľudí používať chatbota.

Podľa výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý zo zvyšných pripravených prípadov použitia chatbota vám prinesie najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Do prevádzky nasadzujeme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej úrovni kvality, pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov, ich podnety na zlepšenie vašich produktov a služieb a hľadáme ďalšie prípady použitia chatbota.

V tejto fáze je už možné chatbotom realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu používateľov a hľadať nové cesty na akvizíciu ďalších zákazníkov.

alt

"Pozorne Vás počúvame a navrhneme chatbota podľa Vašich predstáv."

Slávka Šikurová

sa s Vami rada stretne.

slavka.sikurova@predu.sk+421 903 436 234