Energetický management


Energetický management

komplexní energetická řešení s návratností v krátkém čase

Přenosové sítě

analýza, projekt a implementace vlastních IoT přenosových sítí

Řešení na míru

tvorba řešení šitých na míru pro zákazníky v různých oblastech

 

Propojení systémů

integrace na existující systémy, sběr a analýza dat, řízení vlastní platformou

 

 

V dnešním technologickém světě umožňuje internet věcí (IoT) sbírat informace z různých zařízení a nabízí nám možnost dělat kvalifikovanější rozhodnutí. Smart metering aneb inteligentní měřící systémy dokáží sbírat, zpracovat a přenášet údaje o spotřebě různých veličin, jako například elektřiny, tepla, vody, plynu, světla, stlačeného vzduchu, výkonu strojů a pod. Nejdůležitějším přínosem takového měření jsou úspory nákladů za energie.

Energetický management v praxi

Měření a monitoring

Monitoring výrobních procesů, vzdálené odpočty všech  energií a veličin (elektřina, voda, plyn, teplota, vlhkost, pohyb, intenzita osvětlení, UV záření, tlak a pod.), systém výstrah, telematika, predikce vývoje a návrh proaktivních opatření.

Bezpečnosť

Zabezpečení objektů, sledování uměleckých děl, domácí vězení (náramky), sledování dětí, domácností, domácích zvířat.

Životní prostředí

Monitorování znečistění ovzduší či půdy, vodních zdrojů, management povodňových rizik, management sucha, monitorování změn klimatu.

Zdravotnictví

Monitoring teploty chladících boxů na léky a léčiva, sledování pacientů mimo zdravotnická zařízení, monitoring znevýhodněných pacientů a seniorů, panic buttons, monitorování přepravovaného biologického materiálu (orgány, krevní plazma).

Doprava

E-mobilita, parking, logistika v mezinárodní přepravě, navrhování alternativních tras v případě zesilnění provozu, sledování zatížení mostů, car sharing, údržba dopravních zařízení (pásové dopravníky, kolejnice).

Zemědělství

Monitoring zdraví chovaných jedinců, kontrola vlhkosti půdy a závlahová automatika, monitoring jednotlivých stromů v lesních porostech, monitoring zemědělské mechanizace.

Obchod

Automatické doplňování zásob na prodejních místech, řízení pohybu jednotlivých položek zboží, vyhledávání přesouvaného zboží, bezpokladnové placení.

Výroba

Sledování výroby, sledování toku materiálu, plánování výroby, predikce na základě sesbíraných dat, hodnocení utilizace.

Prodej a servis vozidel

Optimalizace spotřeby energií, identifikace zátěžových míst z pohledu spotřeby, řízení nabíjecích stanic, e-mobilita, smart parking.

Co tvrdí naši klienti?

Reference

Průběh dodání řešení

Analýza prostředí

Naše práce začíná obhlídkou a analýzou prostředí, v kterém chceme řešení nasadit. Zjišťujeme o jaký typ dat jde, jak jsou tyto data v současnosti zaznamenávaná, prověřujeme instalované měřiče, senzory a možnosti jejich napojení.

Návrh řešení

Sesbírané informace následně analyzujeme a plánujeme nejvhodnější technické komponenty řešení, zařízení a přenosovou technologii. Součástí tohoto procesu je i vypracování cenové nabídky, kterou Vám následně předkládáme na schválení.

Pilotní projekt

Naše řešení uvádíme do provozu na malé části Vašeho podniku, například jen v jedné či dvou místnostech, s využitím menšího množství senzorů. Toto řešení následně necháváme určitou dobu v provozu, abyste mohli pozorovat jeho funkcionalitu, přidanou hodnotu a navrhnout si případné změny na míru.

Implementace řešení

Po otestování pilotním projektem nastává fáze implementace, dodání a nasazení celého řešení.

Akceptace řešení

Záleží nám na tom, abyste byli s výsledným řešením spokojení. Po jeho implementaci prochází řešení testováním z Vaší strany a v případě potřeby doladění anebo úprav, zapracováváme Vaše požadavky.

Servis a podpora

Každé naše řešení dodávame i s následnou plnou podporou a se záručním i pozáručním servisem.

Proč právě my?

Realizujeme Vaše iniciativy v oblasti digitální transformace, jsme nadšení pro svoji práci a přinášíme Vám inovativní nápady.

Vývojářské kompetence

Máme zkušenosti v propojování našich vývojářských zručností s Vaším zákazníckým pohledem. Jsme výsledkově orientovaní a schopní tvořit špičkové řešení v dohodnutých termínech při zadaném rozpočtě.

Vlastní vývoj

Máme praktické zkušenosti s vývojem vlastních řešení a výrobou zařízení na míru pro zákazníka. Nabízíme nejen montáž a konfiguraci existujících zařízení, ale dokážeme sestavit i řešení přímo na míru.

Otevřenost řešení

Naše řešení tvoříme tak, aby nebyl problém pokračovat v jejich dalším rozvoji a nadstavbách.

Rozmanitosť

V našem týmu najdete odborníky na energetiku, smluvní politiku s odběrateli, revizní techniky, architekty řešení, programátory, datové analytiky i montážní techniky. Věříme, že společně dokážeme zabezpečit komplexní a funkční řešení.

Integrace

Máme bohaté zkušenosti s rozmanitými integracemi řešení, například s fakturačními systémy, mobilními aplikacemi, CMR systémy a mnoha dalšími.

Návrat investicí

Návrat Vašich investicí dokážeme vyčíslit ještě před samotnou implementací projektu.