Energetický manažment.

Optimalizácia nákladov a energií

Analýza úspor a návratnosti investície

Kompletný monitoring energií

Meranie a monitoring

Monitoring výrobných procesov, vzdialené odpočty všetkých  energií a veličín (elektrina, voda, plyn, teplota, vlhkosť, pohyb, intenzita osvetlenia, UV žiarenie, tlak a pod.), alerting system, telematika, predikcia vývoja a návrh proaktívnych opatrení.

Bezpečnosť

Zabezpečenie objektov, sledovanie umeleckých diel, domáce väzenie (náramky), sledovanie detí, domácností, domácich zvierat.

Životné prostredie

Monitorovanie znečistenia ovzdušia či pôdy, vodných zdrojov, pôdy, manažment povodňových rizík, manažment sucha, monitorovanie zmien klímy.

Zdravotníctvo

Monitoring teploty chladiacich boxov na lieky a liečivá, sledovanie pacientov mimo zdravotníckych zariadení, monitoring odkázaných pacientov, seniorov, panic buttons, monitorovanie prepravovaného biologického materiálu (orgány, krvná plazma).

Doprava

E-mobilita, parking, logistika v medzinárodnej preprave, navrhovanie alternatívnych trás v prípade zahustenia premávky, sledovanie zaťaženia mostov, car sharing, údržba dopravných zariadení (pásové dopravníky, koľajnice).

Poľnohospodárstvo

Monitoring zdravia chovaných jedincov, kontrola vlhkosti pôdy a závlahová automatika, monitoring jednotlivých stromov v lesných porastoch, monitoring poľnohospodárskej mechanizácie.

Obchod

Automatické dopĺňanie zásob na predaných miestach, riadenie pohybu jednotlivých tovarových položiek po predajni, vyhľadávanie popresúvaných tovarov, bezpokladňové platenie.

Výroba

Sledovanie výroby, sledovanie toku materiálu, plánovanie výroby, predikcie na základe zbieraných dát, hodnotenie utilizácie.

Predaj a servis

Optimalizácia spotreby energií, identifikácia záťažových miest z pohľadu spotreby, riadenie nabíjacích staníc, e-mobilita, smart parking.

Priebeh dodania riešenia

Naša práca začína obhliadkou a analýzou prostredia, v ktorom chceme riešenie nasadiť. Zisťujeme o aký typ dát ide, ako sú tieto data v súčasnosti zaznamenávané, preverujeme inštalované merače, senzory a možnosti ich napojenia.

Pozbierané informácie následne analyzujeme a plánujeme najvhodnejšie technické komponenty riešenia, zariadenia a prenosovú technológiu. Súčasťou tohto procesu je aj vypracovanie cenovej ponuky, ktorú Vám následne predkladáme na schválenie.

Naše riešenie uvádzame do prevádzky na malej časti Vášho podniku, napríklad v  jednej až dvoch miestnostiach, prípadne na dvoch až troch senzoroch. Toto riešenie nechávame určitú dobu v prevádzke, aby ste mohli pozorovať jeho funkcionality a navrhnúť prípadné zmeny.

Po otestovaní pilotným projektom nastáva fáza implementácie, dodania a nasadenia celého riešenia.

Záleží nám na tom, aby ste boli s výsledným riešením spokojní. Po jeho implementácii prechádza riešenie testovaním z Vašej strany a v prípade potreby doladenia alebo úprav, my zapracovávame Vaše požiadavky.

Každé naše riešenie dodávame aj s následnou plnou podporou a pri zariadeniach so záručným aj pozáručným servisom.

Vývojárske kompetencie

Máme skúsenosti v prepájaní našich vývojárskych zručností s Vašim zákazníckym pohľadom. Sme výsledkovo orientovaní a schopní tvoriť špičkové riešenia v dohodnutých termínoch pri danom rozpočte.

Rozmanitosť

Sme odborníci na energetiku, zmluvnú politiku s odberateľmi, revízni technici, architekti riešení, programátori, dátoví analytici aj montážni technici. Spoločne dokážeme zabezpečiť komplexné, funkčné riešenia.

Vlastný vývoj

Máme praktické skúsenosti s vývojom vlastných riešení a výrobou zariadení na mieru pre klienta. Neponúkame len montáž a konfiguráciu existujúcich zariadení, no dokážeme zostaviť aj riešenie na mieru.

Integrácie

Máme bohaté skúsenosti s rozmanitými integráciami riešení, napríklad s fakturačnými systémami, mobilnými aplikáciami, CMR systémami a inými.

Otvorenosť riešení

Naše riešenia tvoríme tak, aby nebol problém pokračovať v ich ďalšom vývoji či v nadstavbách.

Návrat investícií

Návrat Vašich investícií dokážeme vyčísliť ešte pred samotnou implementáciou projektu.

"Pomôžeme Vám nielen rásť, ale aj ušetriť."

Martin Reichelt

sa s Vami rád stretne.

martin.reichelt@predu.sk+421 951108701