Spotreba energie pod kontrolou

DOSIAHNITE MAXIMÁLNU ÚSPORU S MINIMÁLNYMI NÁKLADMI


Prevádzkový monitoring a efektivita procesov

Úspora vašich energií a nákladov

Užitočné riešenia priamo na mieru

Čím skôr začnete, tým lepšie.

Energetický manažment (špecifická oblasť IoT) je proces monitorovania, riadenia a šetrenia energií. Máme bohaté skúsenosti s rôznymi integráciami IoT riešení a naša špecializácia je predovšetkým energetický manažment. Proaktívne, organizované a systematické riadenie spotreby energie prináša výraznú úsporu prevádzkových nákladov. V  krátkom čase Vám pomôžeme dosiahnuť optimalizáciu nákladov, ale aj prehľad o tom, čo sa u vás skutočne odohráva.  

Vyššia presnosť,vyššia produktivitaa lepšie rozhodnutia


Štruktúrovaný prístup k energetickému manažmentu pomôže maximalizovať výhody a znížiť riziká. Naše technológie nielen uľahčia život a prinesú komfort, ale prinášajú užitočné a úsporné riešenia pre tých, ktorí idú s dobou a chcú byť lídrami vo svojom segmente. 

1. MERANIE SPOTREBY ENERGIE A ZBER ÚDAJOV

Zber dát a ich spracovanie umožňuje správne navrhnúť riešenia v rámci energetickej optimalizácie.

2. IDENTIFIKÁCIA PRÍLEŽITOSTÍ

Využitie technológií alebo iných sietí, možnosť práce v online režime, schopnosť spätného riadenia.

3. OPATRENIA NA ÚSPORU ENERGIE

Analýza historických dát aj aktuálneho stavu, návrhy na zmeny a technické vylepšenia, regulácia systému.

4. SLEDOVANIE POKROKU

Priebežné vyhodnocovanie efektivity energetických systémov a predikcia vývoja.

Spoločne nájdeme riešenie pre vaše podnikanie.

Našou dlhodobou víziou je vytvárať kvalitné a spoľahlivé riešenia priamo na mieru. Realizujeme Vaše iniciatívy, sme nadšení pre svoju prácu a prinášame inovatívne nápady. Pozrime sa spoločne na to, ako pracujeme. 

Analýza prostredia

Začíname obhliadkou, analýzou prostredia a potrieb Vašej spoločnosti, ujasníme si očakávania a vaše požiadavky. 


Návrh riešenia a cenová ponuka

Analyzujeme informácie a pripravíme riešenie na mieru - technické komponenty, zariadenia a prenosovú technológiu. Následne odhadneme časový plánvypracujeme cenovú ponuku. Odsúhlasíme si podmienky spolupráce. 

 


Pilotný projekt

Naše riešenie uvedieme do prevádzky najskôr čiastočne a necháme ho určitú dobu v prevádzke. Spoločne sledujeme jeho funkcionality a navrhneme prípadné zmeny či vylepšenia. Proces vývoja je transparentný a pravidelne dostávate správy o priebehu projektu.


Realizácia

Po otestovaní pilotným projektom pokračujeme implementáciou do celého podniku. V prípade potreby promptne zapracujeme vaše požiadavky. Záleží nám na Vašej spokojnosti s výsledným riešením.


Podpora

Aj v budúcnosti sa môžete spoľahnúť na našu plnú podporu a pri zariadeniach aj na záručný aj pozáručný servis podľa dohodnutých podmienok. 

 

Prečo práve my?


Vývojárske kompetencie

Máme bohaté skúsenosti v prepájaní našich vývojárskych zručností so zákazníckym pohľadom klienta. Tvoríme špičkové riešenia v dohodnutých termínoch pri danom rozpočte.

Vlastný vývoj

Ponúkame praktické skúsenosti s vývojom vlastných riešení a výrobou zariadení, nielen montáž a konfiguráciu, ale riešenia na mieru.

Rozmanitosť

V našom tíme nájdete odborníkov na energetiku, zmluvnú politiku, revíznych či montážnych technikov, architektov riešení, programátorov aj dátových analytikov. Spolu dokážeme zabezpečiť komplexný a funkčný servis.

Otvorenosť riešení

Naše riešenia vytvárame tak, aby boli pripravené pre ďaľší vývoj či nadstavby.

Integrácie

Ponúkame naše skúsenosti s rozmanitými integráciami riešení, napríklad s fakturačnými systémami, mobilnými aplikáciami, CMR systémami a inými.

Návrat investícií

Návrat vašich investícií dokážeme vyčísliť ešte pred samotnou implementáciou projektu.


ČO O NÁS POVEDALI

Príklady IoT riešení

Výroba a priemysel

Optimalizácia a monitorovanie výrobných procesov, monitorovanie spotreby energií (teplo, voda, elektrina, plyn).

Doprava

E-mobilita (inteligentné parkovanie a iné smart city riešenia), logistika, carsharing, údržba dopravných zariadení, riadenie nabíjacích staníc.

 

Bezpečnosť

Zabezpečenie objektov, sledovanie umeleckých diel, domáce väzenie (náramky), sledovanie domácností.

Správa budov

Energetický manažment, analýza efektivity, identifikácia potenciálnych úspor, monitorovanie pohybu osôb, prediktívna údržba, rozpočítavanie nákladov.

Životné prostredie

Monitoring znečistenia ovzdušia v interiéri či exteriéri, riadenie povodňových rizík, manažment vlhkosti, monitorovanie zmien klímy.  

Samospráva

Inteligentné systémy pre odvoz a likvidáciu odpadu, sledovanie cestnej premávky, management a analýza nákladov na energie pre budovy v samospráve. 

 

 

Dosiahnutie úspor vyžaduje akciu.

Radi Vám pripravíme riešenie na mieru.

 • Highly Customizable Design
 • Pre-Built Pages and Sections
 • Clean Design
 • Extensive Theme Options
 • Top Notch Quality
 • Responsive Design
 • Tailored advanced Page Builder
 • Seo Optimised
 • Outstanding Customer Support
 • Highly Customizable Design
 • Pre-Built Pages and Sections
 • Clean Design
 • Extensive Theme Options
 • Top Notch Quality
 • Responsive Design
 • Tailored advanced Page Builder
 • Seo Optimised
 • Outstanding Customer Support
 • Highly Customizable Design
 • Pre-Built Pages and Sections
 • Clean Design
 • Extensive Theme Options
 • Top Notch Quality
 • Responsive Design
 • Tailored advanced Page Builder
 • Seo Optimised
 • Outstanding Customer Support
 • Highly Customizable Design
 • Pre-Built Pages and Sections
 • Clean Design
 • Extensive Theme Options
 • Top Notch Quality
 • Responsive Design
 • Tailored advanced Page Builder
 • Seo Optimised
 • Outstanding Customer Support