Millions of conversations.


Engage. Analyse. Design. Organise. Let's chat.

Benefit with chatbot star qualities.

Support your customers around the clock.

24/7/365

Chatbot is ready and waiting to help customers any time. Chatbot helps you deliver consistent support and you can be sure every customer gets the help they need.

Personal connection

Create a personal connection with customers. Chatbot is always on, is fast and effective, speaks the language of a customer and delivers conversational experiences out of the box .

Analytics and data

Get valuable insights. Better numbers and quality reports let you measure successes and stay on target. Make your business decisions based on real data and better user experience follows.

We help you deliver conversational experiences out of the box.

100K

of hours saved

1000K

conversations handled with our chatbots


ENGAGE

Reach out and talk to customers before they even ask. Chatbots help to engage your customers at the right moment and shorten the wait time by answering immediately.

ANALYSE

Analyse chatbots conversations to anticipate customer needs and increase satisfaction. Create business goals and collect powerful insights.

DESIGN

Almost unlimited integrations, chatbots scale to execute upon thousands of functions and conversations at once. Chatbots adapt to changing needs in real time.

 

ORGANISE

Chatbots create two-way conversations that elevate both customer satisfaction and your brand, reduce service delivery time and allow to focus on high-value interactions.

Scale your business and create your ideal chatbot with us!

Let’s talk about how we can work together.

Team up with us and stand out from the crowd!

And how we work together?

Spoločne s vami urobíme základnú analýzu, zadefinujeme cieľovú skupinu a jej komunikačné zvyky. Bližšie sa oboznámime s prostredím, v ktorom bude chatbot nasadený a na základe toho stanovíme ciele.

Na základe vašich predstáv navrhneme komunikačnú stratégiu a osobnosť chatbota. Pri návrhu zohľadníme zvyky a spôsob komunikácie vašich zákazníkov. Navrhneme aj umiestnenie chatbota na webe alebo v aplikácii. Určíme časové termíny a dodáme vám cenovú ponuku.

Zo skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbota uviesť do prevádzky naraz. Najskôr vytvoríme modelový prípad použitia chatbota s rýchlouu realizáciou a najväčším prínosom. rýchlu realizáciu. Túto úvodnú fázu by mala sprevádzať marketingová kampaň s cieľom motivovať zákazníkov k používaniu chatbota.

Na základe výstupov z pilotného projektu vyberieme, ktorý z pripravených prípadov využitia chatbota prinesie pre Vás najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze začíname zbierať spätnú väzbu od zákazníkov, analyzovať štatistiky a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite.

Nasadzujeme ďalšie prípady použitia chatbota. Až keď je jeden prípad použitia na požadovanej úrovni kvality, pokračujeme ďalším. Zbierame spätnú väzbu od zákazníkov. V tejto fáze je už možné pomocou chatbota realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu používateľov a hľadať nové cesty na akvizíciu ďalších zákazníkov.

Join our satisfied customers