Kedy je adopčná kampaň užitočná?

Keď plánujete prechod na Office 365 a chcete, aby táto zmena prebehla efektívne a jednoducho.

Ak už Office 365 používate a chcete dosiahnuť, aby ho Vaši zamestnanci využívali aktívne.


Komponenty kvalitnej adopčnej kampane

Analýza cieľových skupín

Prvým krokom je identifikácia interných skupín užívateľov, zistenie ich potrieb a motivácie a zosúladenie očakávaní s možnosťami reálneho výsledku adopčnej kampane v spoločnosti.

Návrh komunikačnej stratégie pre jednotlivé cieľové skupiny

Po vytipovaní jednotlivých skupín užívateľov pripravíme základný interný komunikačný plán pre organizáciu. Dôležitá je voľba vhodných príležitostí a načasovanie komunikácie vzhľadom na charakter pracovného roku a dôležitých období.

Vedenie ľudí v procese zmeny

Hlavným aspektom dobre prevedenej adopčnej kampane je podpora vedenia organizácie, ktoré je zvyčajne aj iniciátorom celého procesu. Je dôležité zamestnancom správne vysvetliť, že novo implementovaný systém nie je "len výmysel zhora", ale bude mať pre všetkých reálny prínos.

Návrh motivačného systému

Podľa našich skúseností je nevyhnutné interne "predať" pripravované zmeny a vytvoriť "motivačný systém" a prispôsobiť ho jednotlivým cieľovým skupinám. Vďaka presnému reportingu používania jednotlivých nástrojov je tak možné napr. pripraviť "balík výhod" pre najaktívnejších jednotlivcov, ktorý bude zároveň dostatočnou motiváciou aj pre ďalších kolegov.

Vzdelávací plán na mieru

Pripravíme vzdelávací plán presne na mieru pre vedenie, agentov zmeny aj ostatných. užívateľov. Súčasťou je zaškolenie IT administrátorov, zoznámenie sa s reportami, predstavenie Office 365 jednotlivým skupinám užívateľov, ukážka vybraných nástrojov, ich výhod a príkladov použitia v praxi, poskytnutie hotline pre riešenie akútnych problémov a mnohé ďalšie.


Zo skúseností vieme, že prijatie zmeny a prechod na Office 365 u väčšej skupiny ľudí vyžaduje viac ako len inštaláciu na všetky počítače. V našom tíme máme expertov, ktorí nájdu riešenie akýchkoľvek Vašich otázok.

IT špecialisti

Odborníci na prácu s hardvérom a inštaláciami softvérov.

Programátori

Pri zmene na Office 365 prispôsobia interné počítačové prostredie.

Produktoví špecialisti

Vyznajú sa v cloudových riešeniach Office 365.

Koučovia a experti

Vyriešia internú komunikáciu a analyzujú potreby jednotlivých skupín.

Práca môže byť rýchla a zároveň efektívna.


martin.reichelt@predu.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.